Tin Tức

Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

Cập nhật: 16/03/2021
Ngày 12/03/2021 (nhằm 28/01 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ để làm lễ sám hối định kỳ hàng tháng.
 

Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

 

Mở đầu, đại chúng được lắng nghe thời pháp thoại từ ĐĐ. Thích Tâm Mãn với đề tài Vô Thường.

Vô thường vẫn luôn diễn ra mà không hề có gián đoạn nhưng chúng ta không nhìn thấy. Chỉ khi chúng cướp mất những gì chúng ta yêu thích, muốn nắm giữ, muốn trường tồn thì khi đó ta mới thấy rõ ràng. Chúng ta luôn nói vô thường đã lấy đi người yêu, sức khỏe, tiền tài, của cải, danh vọng… của chúng ta nhưng thật chất vô thường chẳng lấy gì của chúng ta cả. Vì vô thường vốn là bản chất là đặc tính của vạn vật, chỉ là ta không thấy, không biết mà thôi. Vì có vô thường nên mới có sự trưởng thành, con người mới có cơ hội học tập, rèn luyện tu hành để tiến bộ, phát triển nhận thức tư duy, trí tuệ, tiến từ người ngu thành người trí, từ người xấu thành người tốt, từ người tầm thường thành người phi thường, từ phàm phu thành Thánh nhân, thành Phật.

Sau thời pháp thoại, đại chúng được nghe tụng giới và bước vào thời sám hối như thường lệ.

Ngày 13/03/2021 (nhằm 29/01 Tân Sửu), đoàn có chuyến phóng sinh tại phà Cô Bắc, Cần Thơ.  Qúy thầy và Phật tử quy y, niệm Phật và thực hiện nghi thức phóng sinh. Trong đợt phóng sinh lần này, ĐĐ. Thích Tâm Huệ có mời được TT. Thích Pháp Đăng, chùa Huệ Viễn, Đồng Nai cùng tham dự với đoàn.

Theo đó, đoàn tới trường Trung cấp Phật học ở chùa Phước Long (tọa lạc số 70/03 Phạm Hùng, P Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ) cúng dường tịnh tài lên ngôi Tam bảo. Sau đó, đoàn cũng tới Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam để lễ Phật, tham quan và cúng dường Tam bảo.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

Tin tức liên quan