Tin Tức

Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ

Cập nhật: 16/12/2020
Ngày 19/12/2020 (nhằm 28/10 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ để làm lễ sám hối định kỳ hàng tháng.
 

Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ

 

Mở đầu, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ ĐĐ. Thích Tâm Cung với đề tài Tu Hành Niệm Phật.

Niệm Phật là pháp môn tu khá phổ biến hiện nay. Pháp môn này được những người con Phật thực tập rất tinh chuyên. Những cách tu niệm Phật như trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật… Đức Thế Tôn đã xác quyết, chỉ một pháp môn niệm Phật này, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Rõ ràng, “ngồi kiết già buộc niệm ở trước, không có một ý tưởng nào khác, một lòng niệm Phật, quán hình tướng Như Lai, niệm công đức của Như Lai”, chẳng khác với trì danh, quán tượng và quán tưởng niệm Phật. Niệm Phật mà không nhất tâm, công phu chưa chứng đạt định và tuệ (nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày, theo kinh A Di Đà) thì khó mà thành tựu giải thoát, vãng sanh. Đây chính là điều người tu niệm Phật ngày nay cần lưu tâm vậy.

Sau thời pháp thoại, đại chúng được nghe tụng giới và bước vào thời sám hối như thường lệ.

Ngày 20/12/2020 (nhằm 29/10 Canh Tý) đoàn đã quy y, niệm Phật và thực hiện nghi thức phóng sinh tại phà Cô Bắc, Cần Thơ. Trong lúc phóng sanh, quý thầy gặp và hỗ trợ một chiếc thuyền ngư dân số tiền 800.000 ngàn đồng/ ngày đánh bắt cá. Quý thầy còn gởi tặng sách Bài Học Thanh Thiếu Niên cùng phần quà khác đến các chú và khuyên nhủ ăn chay, niệm Phật, tránh sát sanh mà còn phóng sanh.  

Theo đó, đoàn tới chùa Phước Long (Long Thạnh 1, Thốt Nốt, Cần Thơ) để cúng dường số tiền 53.500.000 đồng nhằm hỗ trợ chùa sơn phết lại tượng Phật và chánh điện, chuẩn bị đón năm Tân Sửu. Trên 150 năm, ngôi chùa trải qua 7 vị trụ trì, 6 vị tiền bối hữu công liệt danh. Hiện nay ngôi chùa đang bị xuống cấp. Thầy Thích Tâm Huệ đã vận động các Phật tử cúng dường 53.500.000 đồng để Hòa Thượng trụ trì sơn phết lại tượng Phật và chánh điện, chuẩn bị đón năm Tân Sửu.

Hòa thượng tán thán tinh thần hộ trì Tam bảo của các Phật tử và nhắc nhở các Phật tử hãy giữ gìn sức khỏe, đặc biệt giữ gìn Giới, Định, Tuệ, thực tập Thiền, Tịnh song tu để sớm đạt đến giác ngộ giải thoát.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ
Lễ sám hối đạo tràng Minh Chất và cúng dường chùa Phước Long, Cần Thơ

Tin tức liên quan