Tin Tức

Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định

Cập nhật: 23/12/2020
Ngày 18/12/2020 (nhằm 05/11 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến Nam Định để làm lễ quy y Tam bảo và phóng sanh tại nơi đây.
 

Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định

 

Đoàn đã tới tư gia bà Phạm Thị Tý ở thôn Phượng, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định để làm lễ quy y Tam bảo cho 35 thiện nam, tín nữ (đây là những người già yếu, đường xá xa xôi không  thể vào chùa Hoằng Pháp tham dự lễ và cô Vũ Thị Mùi (PD. Hoa Đạo) là chiếc cầu nối).

Lễ làm con Phật trong truyền thống Phật giáo Việt Nam gọi là Quy Y Tam Bảo. Quy y có nghĩa đen là nương tựa, quay về nơi Phật, Pháp, Tăng.

Qua đây, ĐĐ. Thích Tâm Hòa, Trụ trì chùa Hòa Phúc, Hà Nội đã đại diện Thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp truyền thọ Tam quy và Ngũ Giới cho các thiện nam, tín nữ nơi đây. Đại chúng rất hoan hỷ vì sự đóng góp công sức của mình đến với buổi lễ.

Nhân đây, gia đình nhà bà Phạm Thị Tý đã cúng dường trai tăng, cầu siêu cho cửu huyền thất tổ của các gia đình trong thôn Phượng sớm sanh về cảnh giới an lành.

Chiều cùng ngày, đoàn có chuyến phóng sanh tại đò Kinh Lũng, Nam Giang, Nam Định.

Buổi tối, ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã chia sẻ Phật pháp ở chùa thôn Phượng với đề tài Tri Ân và Báo Ân Cha Mẹ.

Đức Thế Tôn thường nhắc đến công ơn cha mẹ, dù chúng ta có đền đáp như thế nào cũng không thể nào trả hết ơn giáo dưỡng ấy. Chúng ta thường quan niệm thông thường, việc hiếu dưỡng cha mẹ qua việc chu toàn, tận hiếu về mặt vật chất - điều này vẫn chưa đủ. Ngoài việc song hành phụng dưỡng và kính thuận thì chúng ta nên khuyến hóa cha mẹ nương tựa, Tam bảo, an trú trong thiện pháp, lấy trí tuệ soi sáng con đường.

Dịp này, ĐĐ. Thích Tâm Huệ còn gởi tặng phần quà pháp bảo tới mọi người tham dự buổi lễ, gồm sách Bài học thanh thiếu niên, Quả báo sát sanh, Vu Lan nhớ mẹ, Kinh Vu Lan cùng phần quà khác.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định
Lễ quy y Tam bảo, phóng sanh tại Nam Định

Tin tức liên quan