Tin Tức

Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

Cập nhật: 29/06/2020
Ngày 20/06/2020 (nhằm 29/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã đến đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ để làm lễ sám hối định kỳ hàng tháng.
 

Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

 

Buổi sáng, đoàn có chuyến phóng sanh tại cảng Bà Lụa, Củ Chi.

Chiều cùng ngày, đại chúng bước vào thời khóa tụng kinh Sám Hối Hồng Danh. Quý thầy cùng quý Phật tử đã nhất tâm lạy Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sinh đi đến con đường giác ngộ giải thoát.

Nhân đây, ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã gởi tặng những phần quà pháp bảo đến quý Phật tử về tham dự lễ sám hối, gồm Bài Học Em Đến Chùa, Đôi Nét Về Chùa Hoằng Pháp.  

Ngày lễ sám hối khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Lễ phóng sanh và sám hối tại đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

Tin tức liên quan