Tin Tức

Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ

Cập nhật: 21/09/2020
Ngày 16/09/2020 (nhằm 29/07 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến phóng sanh tại Cần Thơ. Điều đặc biệt trong chuyến đi lần này có TT. Thích Pháp Đăng cùng tham dự.
 

Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ

 

Đoàn đã quy y, niệm Phật và thực hiện nghi thức phóng sanh, nguyện xin hết thảy mười phương Tam bảo đem từ bi lực, bổn thệ nguyện lực, bất tư nghị lực, vô lượng tự tại lực, độ thoát chúng sanh lực, phù hộ chúng sanh lực, an ủi chúng sanh lực. Đem những năng lực ấy, khiến các chúng sanh đều giác ngộ.

Nhân đây, quý thầy gởi tặng những quà pháp bảo tới bác lái tàu, các Phật tử tham dự lễ phóng sanh gồm sách Bài học em đến chùa, Đôi nét về chùa hoằng pháp.  

Ngày lễ phóng sanh khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ
Lễ phóng sanh phà Cô Bắc, Cần Thơ

Tin tức liên quan