Tin Tức

Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn

Cập nhật: 03/10/2020
Ngày 26/09/2020 (nhằm 10/08 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới nhà bác sỹ Hiệp ở Hóc Môn để làm lễ cúng dường trai tăng cầu siêu cho hương linh Lâm Thị Liễu (PD. Liên Liễu).
 

Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn

 

Hương linh Lâm Thị Liễu bị một cơn bệnh nặng và từ trần vào ngày 10/08 Kỷ Hợi, hưởng thọ 83 tuổi. Hôm nay là ngày giỗ đầu, gia đình thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng chùa Hoằng Pháp đến tư gia để thiết lễ cúng dường trai tăng, phóng sanh, hồi hướng công đức cho hương linh Liên Liễu.

Trong buổi lễ, ĐĐ. Thích Đạo Quang, Giảng viên trường Sơ, Trung cấp Phật học Tp. HCM đã tán thán tinh thần tri ân và báo ân  của gia đình hương linh.

Đoàn cùng những người thân trong gia đình thành tâm đọc tụng kinh chú, niệm Phật kinh hành, nguyện đem công đức lành hồi hướng hương linh sớm sanh về cảnh giới an lành của đức Phật A Di Đà.

Bác sỹ Hiệp, đại diện gia đình, thành kính tri ân đoàn đã bớt chút thời gian đến làm lễ cầu siêu cho thân mẫu và cầu an cho thân phụ của bác sỹ.

Dịp này, quý thầy gởi tặng những phần quà pháp bảo, gồm sách Đôi nét về chùa Hoằng Pháp, Bài học thiếu nhi và phần quà khác.

Buổi lễ thanh tịnh và trang nghiêm đã thập toàn viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn
Lễ cúng dường trai Tăng và cầu Siêu Hóc Môn

Tin tức liên quan