Tin Tức

Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn

Cập nhật: 10/06/2020
Ngày 30-31/05, và 01/06/2020 (nhằm 08-10/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp đã tới tư gia để làm lễ cầu siêu cho bà Lê Hoàng Cúc, 62 tuổi. Được biết, bà bị bệnh ung thư hạch giai đoạn cuối đã từ trần vào ngày 02/06/2020 (nhằm 11/04(N) Canh Tý), hưởng thọ 62 tuổi.
 

Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn

 

Trong buổi lễ, ĐĐ. Thích Tâm Huệ có đôi lời chia sẻ tới gia đình, hiện tại gia đình mất đi người thân là một tổn thất lớn đối với gia đình. Vậy nên, con cháu hãy trợ duyên nhau để chuyển hóa thân tâm, cải tạo cộng nghiệp, nhằm giúp cho gia đình tốt đẹp hơn là điều cần làm của người con hiếu. Với con người mọi lỗi lầm đều từ vô minh mà ra, từ tham ái mà hình thành, từ sân si mà dấy khởi. Chúng ta hãy vận dụng tín (niềm tin), giới (làm lành, tránh ác), thí (buông xả) và tuệ (hiểu biết) cùng với tình thương,  kính trọng để khuyến hóa cha mẹ hướng về Tam bảo, bỏ tà quy chánh, không chỉ đem lại hạnh phúc an vui cho cha mẹ trong đời này và đời sau. Chỉ như vậy mới tận hiếu cho hai đấng sinh thành.

Theo đó, chiều ngày 03,04/2020 (nhằm 12,13/04(N) Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới Thới Tam Thôn,  Hóc Môn để làm lễ cầu siêu cho hương linh Phan Văn Giàu, từ trần ngày 03/06/2020 (nhằm12/04(N) Canh Tý), hưởng dương 52 tuổi, bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Linh cữu được an táng tại đất nhà vào ngày 06/06/2020.

Hình ảnh ghi nhận: 

Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn
Lễ cầu siêu bà Lê Hoàng Cúc ở Hóc Môn

Tin tức liên quan