Tin Tức

Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình

Cập nhật: 12/05/2022
Ngày 01/05/2022 (nhằm 01/04 Nhâm Dần), trên chuyến cúng dường 10 chùa, phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã đến nhà Phật tử Liên Nga, Liên Hiền tại tư gia Quảng Bình để tụng kinh cầu an, cầu siêu.
 

Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình

 

Trên đường từ chùa Tân Tây, Quảng Nam ra Quảng Bình, đoàn ghé vào nhà Phật tử Liên Nga để tụng kinh cầu an cho gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Đồng thời cầu siêu cho cửu huyền thất Tổ, lục thân quyến thuộc đều sanh về cảnh giới an lanh.

Sáng hôm sau, đoàn tới nhà Phật tử Liên Hiền tụng kinh, niệm Phật kinh hành, nguyện đem công đức lành hồi hướng cửu huyền thất Tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu thăng miền lạc cảnh, cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ cùng cầu nguyện dịch bệnh sớm được tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. 

Nhân đây, quý Thầy còn tặng mỗi gia đình phần pháp bảo, gồm: sách Bài học người phật tử, Phật pháp cứu đời tôi, kinh Vu Lan Báo Hiếu.

ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã tán thán tinh thần hộ pháp của gia đình quý Phật tử Liên Nga, Liên Hiền đã tận tình phục vụ chu đáo cho đoàn cùng lời chúc tinh tấn tu hành, những người con hiếu hạnh, những hộ pháp đắc lực, sống đời an lành.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình
Lễ cầu an tư gia Phật tử Liên Nga, Liên Hiền, Quảng Bình

Tin tức liên quan