Tin Tức

Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương

Cập nhật: 23/03/2022
Ngày 21/03/2022 (nhằm 19/02/Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng trụ trì, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới nhà hàng Ốc Thái (tỉnh Bình Dương) để làm lễ cầu an.
 

Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương

 

Dưới sự dẫn chúng của ĐĐ. Thích Tâm Huệ, quý Thầy và quý Phật tử đã thành tâm đọc tụng 13 phẩm kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức, cúng thí thực và niệm Phật.

Sự gia trì của Tam bảo và chú nguyện hồi hướng của chúng Tăng sẽ giúp cho những nhân viên trong nhà hàng được sống an vui, hạnh phúc thêm, sắc thân tươi đẹp hơn, được hưởng nhiều phước lành từ ánh sáng từ bi và trí tuệ của đức Phật. Vì vậy, chúng ta nên thực hành cầu an hằng ngày.

Trong buổi lễ, ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã căn dặn muốn có cuộc sống an vui hạnh phúc thì các nhân viên và người thân phải biết quay về nương tựa Tam bảo, giữ gìn năm giới căn bản, thực hiện những điều thiện: ăn chay, phóng sanh, niệm Phật, sám hối, giúp đỡ người nghèo khổ, cúng dường trai tăng, ấn tống kinh sách…Bên cạnh đó, anh em trong nhà hàng phải yêu thương, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau.

Nhân dịp này, đại đức đã gửi tặng quà pháp bảo gồm sách Bài Học Người Phật Tử, Gương Sáng Đông Tây, dây chuyền Phật, xâu chuỗi của Sư Phụ trụ trì chùa Hoằng Pháp tới những nhân viên trong nhà hàng, ráng nhớ Phật, niệm Phật và làm theo lời Phật dạy để gia đình an vui, hạnh phúc.

Đại diện phía nhà hàng thành kính tri ân trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho quý Thầy đến làm lễ cầu an cho nhà hàng và thành tâm phát nguyện làm việc thiện lành, phát tâm từ bi quy y và thọ trì 5 giới căn bản của người Phật tử tại gia.

Buổi lễ thanh tịnh và trang nghiêm đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Nguyện cầu cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ, mọi người trên toàn thế giới và đất nước Việt Nam, trở lại cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương
Lễ cầu an ở nhà hàng Ốc Thái - Bình Dương

Tin tức liên quan