Tin Tức

Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định

Cập nhật: 20/05/2022
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới chùa Linh Phượng (Thôn Phượng, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định) để làm lễ Cầu an.
 

Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định

 

Chùa Linh Phượng được xây dựng trên nền hồ từ năm 2007, diện tích 800 m. Năm 2008 xây xong hậu viện. Năm 2009 xây xong năm gian hiên các. Tại đây, hàng năm mở hội vào ngày 19/02 Âm lịch (lễ Vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm).

Hiện nay, chùa chưa có thầy trụ trì, chỉ có Ban Hộ tự trông coi và làm các công việc trong chùa như: quét dọn, hướng dẫn người dân đến chùa để tụng kinh cầu an hàng ngày vào buổi tối. Người dân làng Phượng rất mộ đạo, mong muốn có vị thầy về giúp đỡ người dân nơi đây tu tập, học hỏi giáo lý, mở mang trí tuệ, chuyển hóa thân tâm, nhằm có một đời sống an vui, hạnh phúc.

Quý Thầy cùng quý Phật tử đã tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, niệm Phật, nguyện đem công đức lành hồi hướng đạo Phật phát triển, bánh xe pháp thường chuyển, đất nước thái bình, nhân dân an lạc, dịch bệnh sớm tiêu trừ.

Nhân đây, Đại đức có đôi lời nhắn nhủ đến các gia đình, hãy cố gắng làm điều thiện, sống tốt, nên quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới, tập ăn chay, niệm Phật, sống hiếu thảo với cha mẹ và thuận hòa với bà con lối xóm để có được một cuộc sống tốt đẹp.

Đại đức đã gởi tặng tịnh tài, tịnh vật, phần quà pháp bảo gồm kinh Nhật Tụng, kinh Vu Lan Báo Hiếu, Quả báo sát sinh cũng như hướng dẫn họ cách ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, sám hối để nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, trí tuệ sáng suốt.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định
Lễ Cầu an ở chùa Linh Phượng, Nam Định

Tin tức liên quan