Tin Tức

Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ

Cập nhật: 13/12/2020
Ngày 07,08/12/2020 (nhằm 23,24 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp và Phật tử đạo tràng Minh Chất đã tới chùa Quang Đức (An Phú, Ninh Kiều, Cần Thơ) để dự lễ tưởng niệm lần thứ 30 Cố Đại lão HT. Thích Bửu Lai, Tổ khai sáng chùa. Nhiều chư Tăng Ni, Phật tử ở các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu cũng đã về tham dự lễ.
 

Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ

 

Ngày xưa, ĐĐ. Thích Tâm Huệ được HT. Thích Bửu Lai truyền thọ Tam quy và ngũ giới với pháp danh Minh Chất. Một thời gian sau, Phật tử Minh Chất phát tâm xuất gia tại chùa Hoằng Pháp và được Sư phụ đặt cho pháp danh Thích Tâm Huệ; từ đó đến nay đã được 14 năm. Với lòng tri ân Thầy Tổ, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng với quý Phật tử đã trở về chùa dâng nén tâm hương, tưởng niệm bậc cao Tăng phạm hạnh.

Tại buổi lễ, đại chúng cùng lắng nghe cung tuyên cuộc đời và đạo nghiệp HT. Thích Bửu Lai từ Thượng tọa trụ trì. Tiếp đến, đại chúng đã vân tập về tháp Tổ để thực hiện nghi thức tưởng niệm Tổ sư và nhiễu Tháp. Kết thúc buổi lễ, chư Tăng và Phật tử đã dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Tôn sư. Dịp này, đoàn đã dâng cúng tịnh tài và tịnh vật, cùng bộ sách Sữa Pháp Ban Mai lên quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni sư về tham dự.

Cùng khi đó, trong ngày 08/12/2020, đoàn đã lần lượt đến các địa điểm: tham quan bến Ninh Kiều, Cần Thơ; gởi tặng bộ sách Sữa Pháp Ban Mai đến gia đình Phật tử Tịnh Trang - một Phật tử thuận thành tại Cần Thơ; chuyến phóng sinh tại phà Cô Bắc, Cần Thơ; thăm và tặng quà cho cô giáo Nguyên, cô giáo Lộc và thầy giáo Thủy - nay đã nghỉ hưu, lớn tuổi và bệnh nặng - tại đây quý thầy đã hướng dẫn phương cách tu tập, ăn chay, thay đổi cách sống trong gia đình… và gởi tặng tập sách Bài Học Thanh Thiếu Niên cùng phần quà khác đến gia đình.  

Hình ảnh ghi nhận:

Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ
Dự lễ giỗ Tổ khai sáng chùa Quang Đức, Cần Thơ

Tin tức liên quan