Thu - Chi Chi Tiết

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 22/08/2021)

Cập nhật: 23/08/2021
 

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 22/08/2021)

 

CHÙA HOẰNG PHÁP (TÂN HIỆP - HÓC MÔN - TP. HCM)
DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN COVID-19
(Từ 03/08/2021 đến  ngày 22/08/2021)

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/08/2021

Phật tử

500.000

06/08/2021

cô Oanh, Tân Châu Bảo, Tân Ngọc Hoa

5.000.000

09/08/2021

Bùi Thị Lê

500.000

09/08/2021

Lê Thị Cây

500.000

09/08/2021

Phạm Thị Sáu

500.000

09/08/2021

phật tử

1.200.000

10/08/2021

cô Mai

2.000.000

12/08/2021

cô Biển

5.000.000

12/08/2021

Liên Xuân

5.000.000

13/08/2021

Tâm Tri

440.000

16/08/2021

cô Chiên

1.500.000

16/08/2021

Tâm Chuẩn

500.000

17/08/2021

Hiếu và Nghĩa

10.000.000

20/08/2021

cô Mai

500.000

CỘNG:

33.140.000

 

CHUYỂN KHOẢN CHÙA HOẰNG PHÁP 1 (SỐ TK: 0071000651615)

NGÀY

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

SỐ TIỀN

22/08/2021

454927.210821.230202.ung ho covid

50.000

22/08/2021

MBVCB.1317380992.Ung ho tu thien chua Hoang Phap.CT tu 0251001995096 CHE TAN DAT toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

10.000.000

21/08/2021

285925.210821.201557.Phat tu Dieu Duc (0906693099) xin cung duong 1 tan gao.

15.000.000

21/08/2021

031482.210821.180627.Ung ho nguoi dan gap kho khan covid

500.000

21/08/2021

258616.210821.125714.Vietcombank;0071000651615;TRAN THI BAC Muong La Son la ung ho dong bao bi anh huong do covid

3.000.000

21/08/2021

525598.210821.091908.UNG HO TU THIEN COVID 19

2.000.000

21/08/2021

303069.210821.075110.Giup do dog bao covid FT21233071594402

7.000.000

21/08/2021

MBVCB.1315460494.NGUYEN THIEN PHU chuyen tien lam phuoc tu thien.CT tu 0111000348081 NGUYEN THIEN PHU toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

200.000

20/08/2021

844741.200821.211007.Phat tu Nguyen Thi Thuy ung ho dong bao mien Nam

500.000

20/08/2021

SHGD:10004032.DD:210820.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG MS 4 991940

8.310.000

20/08/2021

834293.200821.151149.NGUYEN THI NHU, PD LIEN NHU GOP TU THIEN-200821-15:11:00 834293

2.000.000

20/08/2021

SHGD:12881766.DD:210820.BO:Thai My Linh.Remark:Tran Thi Thu Huong gui tien giup do chua

10.000.000

20/08/2021

790120.200821.123214.LAI THI NGOC DUNG O CALIFORNIA GUI TIEN CUU TRO COVID19-200821-12:32:14 790120

5.000.000

20/08/2021

705122.200821.011851.ANH HUONG COVID-200821-01:18:50 705122

200.000

19/08/2021

910520.190821.220356.Vietcombank;0071000651615;HO THI KIM NGOC chuyen khoancovi

200.000

19/08/2021

SHGD:10001900.DD:210819.BO:1915196-CT TNHH TM DONG PHUONG THDV.Remark:600175146.NGUYEN SY CUONG.THU PHAMCHUYEN TIEN202108190244511611-IPBS*0*0

13.674.000

19/08/2021

210819092305391:VIETTEL 400300 LIENNH 210819   210819092305391 400201 TU THIEN COVID

5.520.000

19/08/2021

270210.190821.152628.LAM THU Chuyen tien Ung ho quy tu thien Chua Hoang Phap

11.500.000

19/08/2021

445925.190821.145821.NamMoADiDaPhat con T Tham chua Van Quang Thuy Nguyen HP xin cung giang Chu Tang Chua H Phap10 trieu  So tien trc con gui Hoa Thuong 30tr xin dc lam tu thien a

10.000.000

19/08/2021

HOST 2 HOST.VCBR;BDVCB;M18210114;NGUYEN SY CUONG ;147615000.0000 VND;190821;PHONE:0988-476-757

147.615.000

19/08/2021

703292.190821.132335.IBFT Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

5.000.000

19/08/2021

907962.190821.124052.Vietcombank;0071000651615;Tam Hoan chuyen khoan co Van Anh lay 1tan500 gao 1tan bi do 470kg su su cho quan 7

28.290.000

19/08/2021

327086.190821.101313.VY THI HUYEN TRINH dong gop quy covid

500.000

19/08/2021

439097.190821.081054.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0071000651615 - NGUYEN SY CUONG FT21231309283480

50.000.000

18/08/2021

490215.180821.180649.IBFT Cung duong chua lam tu thien

2.000.000

18/08/2021

SHGD:10003233.DD:210818.BO:LAM HONG VAN ANH.Remark:phat tu Ngoc Trang 97 N Dinh ChinhP hu Nhuan ung ho quy COVID

4.500.000

18/08/2021

SHGD:10003296.DD:210818.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG MS 4 995672

8.245.000

18/08/2021

251655.180821.145346.dong  gop quy covid

1.500.000

18/08/2021

 

15.000.000

18/08/2021

837319.180821.142452.Trinh Thi Nga chuyen tien tu thien va xay chua

200.000

18/08/2021

811923.180821.125417.Nguyen Thi Rang phap danh Tinh Ben gui ho tro Covid FT21230879478942

500.000

18/08/2021

SHGD:10001545.DD:210818.BO:LAM HONG VAN ANH.Remark:phat tu Ngoc Trang ung ho quy COVID

500.000

18/08/2021

Sender:79334001.DD:180821.SHGD:10001525.BO:LE VAN THANH0031155.GIA DINH BA VU THI NGAN (USA) PHAP  DANH NGOC THIEN GOI CUNG CHUA TU THIEN MUA COVID (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

2.300.000

18/08/2021

958704.180821.103038.Cung duong mua gao cho nguoi bi covid

2.000.000

18/08/2021

REF:TN21630237#Sender:TN-MONEX.DD:180821..BO: THU NGUYEN NGOC FULLER

25.008.500

17/08/2021

Sender:79321001.DD:170821.SHGD:10003461.BO:DAO THI LAN.DAO THI LAN UNG HO (NHO CHUYEN DENVIETOCMBANK CN BEN CHUONG DUONG QUAN 1)

5.000.000

17/08/2021

011345.170821.135048.ung ho nguoi dan covid

200.000

16/08/2021

457472.160821.210140.BUI THI DUYEN chuyen khoan ung ho nguoi dan  NAM MO A DI DA PHAT

200.000

16/08/2021

MBVCB.1307070606.ung ho nguoi dan thanh pho ho chi minh.CT tu 1020496875 HOANG LE VIET DUNG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

200.000

16/08/2021

136673.160821.160356.Kinh gui Quy Thay Cau sieu huong linh Huynh Anh Tuan - in kinh - ung ho Covid FT21228020260802

1.000.000

16/08/2021

353616.160821.152708.Co Lien Xuan - Binh Duong ung ho nguoi dan mac COVID

3.000.000

16/08/2021

078304.160821.152000.Covid FT21228088801937

1.000.000

16/08/2021

MBVCB.1306693663.Chu Tang va Phat tu chua Can Mon ung ho chua Hoang Phap-TP.HCM, cong tac tu thien phong chong Dai dich covid 19..CT tu 1012534491 VAN VIET HIEU toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

10.000.000

16/08/2021

SHGD:10004920.DD:210816.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG MS 4 989784

16.455.000

16/08/2021

SHGD:10004867.DD:210816.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG MS 4 989745

16.455.000

16/08/2021

147077.160821.103024.GDPT MIEN TINH KHIET - HOA KY VA AN NHAN CUU TRO SAI GON COVID - VIET NAM

291.174.000

16/08/2021

IBVCB.1306067103.LAM THI NGOC BICH - LAM THI NGOC HUONG - Ung ho chua ho tro mua covid..CT tu 0071001169046 HUYNH MINH PHUC toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

15/08/2021

829714.150821.204849.PT Tuong Hoa ung ho tu thien

2.000.000

15/08/2021

319340.150821.173830.ZP5VNGOJD9T1 210815000215872 adidaphat con cung duong tam bao 500k va ung ho nguoi dan covit a

800.000

15/08/2021

963366.150821.161859.Minh Thinh Q Binh Thanh chuyen tien phong chong dich CoVid-19 15.08.2021

1.500.000

15/08/2021

962240.150821.161230.Khong Trung Huan Q9 chuyen tien chong dich Covid-19 15.08.2021

500.000

15/08/2021

794115.150821.155923.Vietcombank;0071000651615;ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

100.000

15/08/2021

IBVCB.1304788074.TRAN ANH KHAI HO TRO DONG BAO GAP KHO KHAN VI COVID19.CT tu 0371000505678 TRAN ANH KHAI toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

15/08/2021

422459.150821.122515.IBFT ngoc hanh ho tro covid. ths thay

200.000

14/08/2021

826521.140821.194352.UNG HO CHO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID.826521

2.000.000

14/08/2021

299399.140821.192341.Phat tu Lien Nguyet con xin gui mot chut gop vao quy de giup do nguoi ngheo. Nam Mo A Di Da Phat

500.000

14/08/2021

MBVCB.1303229933.Tam Tinh ung ho nhan dan kho khan vi covid! Cam on Su Phu va huynh de xa than vi nhan dan.CT tu 0311000858585 NGUYEN HUU THUAN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

2.000.000

14/08/2021

720641.140821.155911.TRINH VAN BIEN chuyen tien xay chua va tu thien

1.000.000

14/08/2021

149690.140821.114045.TO HUNG GUI CHUA HOANG VA THAY TRI HUE TU THIEN MUA DICH FT21226761346876

4.600.000

14/08/2021

IBVCB.1408210205272066.VCBR CHI KIEU HOI CHO NGUYEN SY CUONG MSCT TN21800064 NGUOI GUI NGUYEN THI THU NGA

6.819.000

14/08/2021

307196.140821.102831.Cung giuong cuu tro dong bao mien nam chung con o Ngoai bac

6.400.000

13/08/2021

805406.130821.210406.Con yen dung kieu anh lan thuong tin phat tam  ung ho ba con mua dich FT21226880338219

4.000.000

13/08/2021

691945.130821.190414.Hoac Le Tien. Ung ho nguoi dan bi covid FT21225721077644

1.000.000

13/08/2021

659368.130821.183345.Ung Ho Tu Thien Covid FT21225320017083

1.000.000

13/08/2021

MBVCB.1301384046.VUONG THI THANH PHUONG chuyen tienGiup Bep Com Nguoi kho khan Dich Covid .CT tu 0251001047648 VUONG THI THANH PHUONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

13/08/2021

131280.130821.151432.Vietcombank;0071000651615;Ta Kim Lien chuyen khoan mua 1tan gao phat cho cac ho anh huong covid 19 tai TPHCM

12.000.000

13/08/2021

SHGD:10015248.DD:210813.BO:NGUYEN VIET NAM.Remark:Ung ho Quy cua chua

200.000

13/08/2021

424374.130821.143610.XUAN HONGKONG GUI CHUA GIUP NGUOI KHO KHAN MUA DICH

20.000.000

13/08/2021

742162.130821.095030.con xin gui quy giup do mua covid

100.000

12/08/2021

MBVCB.1298186856. Vu Trong Kim ung ho chong dich covid 19.CT tu 0441000701287 VU NGUYEN MINH UYEN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

12/08/2021

MBVCB.1299989166.Tu Thien.CT tu 0371000459462 NGUYEN THI HONG NHIEN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

12/08/2021

189454.120821.211849.UNG HO NGUOI DAN BI COVID CHUA HOANG PHAP-120821-21:18:20 189454

100.000

12/08/2021

269209.120821.204757.BUI THI DUYEN chuyen khoan ung ho nguoi dan  NAM MO A DI DA PHAT

200.000

12/08/2021

744336.120821.181017.Ho tro nguoi dan kho khan trong dai dich FT21224706631405

7.000.000

12/08/2021

SHGD:10004303.DD:210812.BO:NGAN HANG TMCP PHUONG DONG.Remark:CHI TRA CHO KH NGUYEN SY CUONG TK 0 071000651615 TAI VIETCOMBANK MS 498 2453

13.408.000

12/08/2021

IBVCB.202108125087068872.19.Chuyen tien kieu hoi

11.360.000

12/08/2021

085957.120821.112240.IBFTA 69678815-THI THAO DUONG

3.359.352

12/08/2021

168381.120821.081937.Ung ho chua mua covid FT21224648237040

1.000.000

12/08/2021

416537.120821.075817.IBFT Thich Dam Thao HD UH HPthien nguyen

30.000.000

11/08/2021

MBVCB.1298075707.GD Phat tu Lien Phuong ung ho ba con mua covid.CT tu 0501000151664 LE HOAI PHUONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

11/08/2021

998617.110821.172016.phat tu tran thi nga va ho thi quyen ung ho dich o phia nam

1.100.000

11/08/2021

002821.110821.110904.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

500.000

11/08/2021

774991.110821.102101.Phat tu Lien Que cung duong 700Vnd le Vu Lan va 300vnd tu thien Covid

1.000.000

10/08/2021

733279.100821.190225.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID-100821-19:01:56 733279

200.000

10/08/2021

754811.100821.185020.Phat tu thanh dong Nguyen Hong Quan xin thanh kinh cung duong Chu Tang va cac hoat dong thien nguyen cua Chua Hoang Phap nhan mua Vu Lan Bao Hieu

500.000

10/08/2021

222742.100821.180148.Ung ho tu thien COVID

20.000.000

10/08/2021

MBVCB.1295543923.Thay Tam Tho (Chua Phap Hoa - Binh Phuoc) Ung ho tu thien Covid.CT tu 0671004138819 NGUYEN TAN PHUONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

10.000.000

10/08/2021

412317.100821.163847.Ung ho thien nguyen

200.000

10/08/2021

586135.100821.133920.600124014NGUYEN SY CUONGCHAU QUACH LE CHUYEN TIEN

4.576.000

10/08/2021

596241.100821.105626.DIEU PHUONG - UNG HO COVID19-100821-10:55:56 596241

200.000

10/08/2021

SHGD:10001932.DD:210810.BO:TK CHI TRA KIEU HOI-CTY DONG TAI.Remark:4974823 NGUYEN THI NGOC DUNG CHUYEN KHOAN

92.675.000

10/08/2021

696040.100821.104718.ung ho mua covid

150.000

10/08/2021

IBVCB.1294327039.0908793033 phat tu Dieu Tai ung ho nguoi dan bi anh huong covid-19.CT tu 0071004074812 NGUYEN THI BICH THUY toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

10/08/2021

467867.100821.074546.Vietcombank;0071000651615;NGUYEN TAN NGOC chuyen khoan ung ho tien mua rau cu cho nguoi ngheo covid

500.000

09/08/2021

IBVCB.1293646898.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid .CT tu 0721005119642 TRAN NGOC THUY toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

100.000

09/08/2021

/REF:ZD81221TI2494371{//}VAL:210809CHF5005/33B:CHF5005.00/MID:LA89H0123GWLLUQ9/Rel ref:null/50:THANH TAM LEHOFACHERSTRASSE 10A/70:CHI CUC NHO CHUYEN/Pmnt:null/71A:SHA/71F:CHF0

123.400.610

09/08/2021

102101.090821.141227.Vietcombank;0071000651615;Tam Hoan chuyen khoan mua 10 tan khom cung duong chua

23.000.000

09/08/2021

SHGD:10001345.DD:210809.BO:TK CHI TRA KIEU HOI-CTY HONG LAN.Remark:USVNVA10080621425-004 BACH TUYET THI HOANG CHUYENKHOAN

4.570.000

09/08/2021

SHGD:10025216.DD:210809.BO:LE THI MY TRINH.Remark:Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

200.000

09/08/2021

SHGD:10011291.DD:210809.BO:TRAN THI THUY VIEN.Remark:UNG HO NGUOI DAN ANH HUONG COVID - DUC NGOC LONG AN - 0948978429

200.000

09/08/2021

402015.090821.090224.Vietcombank;0071000651615;Con xin ung ho quy tu thien covit a

500.000

08/08/2021

228215.080821.211144.HUONG MO UNG HO TU THIEN COVID 19 FT21221895931023

500.000

08/08/2021

569975.080821.205558.ung ho mua thuc pham cho khu phong toa covid 19

50.000

08/08/2021

293293.080821.192959.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID-080821-19:29:48 293293

1.000.000

08/08/2021

232772.080821.183453.Nguyen To Lanh ung ho Phat su mua covid

250.000

08/08/2021

260495.080821.164730.LIEN LE UNG SU PHU MUA RAU

1.000.000

08/08/2021

221190.080821.150058.Ung ho nguoi bi anh huong COVID

4.000.000

08/08/2021

220751.080821.145938.Ung ho nguoi dan bi anh huong COVID

1.000.000

08/08/2021

MBVCB.1291219651.Ung ho dich covich.CT tu 1017109780 DANG HUU TAI toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

150.000

08/08/2021

MBVCB.1291160694.Chi huyen ung ho covit.CT tu 0211000530874 DANG THI THOM toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

07/08/2021

573322.070821.114058.Di Tu giup do nguoi dan bi anh huong boi Covid

5.000.000

07/08/2021

955889.070821.110958.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid. Adidaphat FT21219271040500

1.000.000

07/08/2021

001763.070821.095126.LE THI CAM THUY (TU TRI) CHUYEN CHO NGUYEN SY CUONG (TT. THICH CHAN TINH) UNG HO CUU TRO COVID-19 1 TRIEU

1.000.000

06/08/2021

394999.060821.193743.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0071000651615;Tam Hoan chuyen tien rau cu qua cua co Van Anh

9.400.000

06/08/2021

MBVCB.1288650779.chung con ung ho dong hanh chien dich covi cung chua.CT tu 0021000315068 PHAM VAN DONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

6.000.000

06/08/2021

353087.060821.162659.Trieu Mai Lan giup do nguoi dan bi anh huong Covid FT21218682672439

500.000

06/08/2021

403218.060821.152744.Michael James Fech supports people in troubles with COV19

200.000

06/08/2021

401965.060821.152630.Kim Ngan va Be Hoang Kim Anh Duc ung ho ba con bi anh huong do Cov19

300.000

06/08/2021

MBVCB.1288099270.Co Luyen ( BRVT) ung ho chong dich covid..CT tu 0071001125480 NGO THI NGOC ANH toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/08/2021

091613.060821.115047.gia dinh con Vy Hao Phu tho ung ho covid 19 FT21218071995608

2.000.000

06/08/2021

989363.060821.101403.Ung ho nguoi dan bi covid FT21218046624004

300.000

06/08/2021

374237.060821.095053.CKN DONG A CHUYEN TIEN KIEU HOI - NGUYEN SY CUONG

11.430.000

06/08/2021

538869.060821.093438.Pt Lien Binh dong gop ho tro Covid 19.538869

3.000.000

06/08/2021

Sender:79334001.DD:060821.SHGD:10000564.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG0009169.GIUP DO DONG BAONGHEO TRONG MUA DICH COVID 19 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH

2.000.000

06/08/2021

112474.060821.090947.Con Hoang Anh xin duoc chung tay ung ho cho nguoi dan bi anh huong Covid. Con cam on cac Thay.

30.000.000

06/08/2021

366315.060821.082117.BUI THANH NHAT GV TPHCM UNG HO TU THIEN MUA DICH. NAM MO A DL DA PHAT

2.000.000

05/08/2021

611992.050821.173020.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid.

200.000

05/08/2021

MBVCB.1286641348.Co Nga thu vien chua Quan Su - HN tu thien covid.CT tu 0011001952054 DO THANH HUYEN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

3.000.000

05/08/2021

MBVCB.1286441733.PT Luong Dinh cung duong chia se dich Covid 19.CT tu 0421000521623 LUONG DINH toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

5.000.000

05/08/2021

NGUYEN VAN QUANG - UNG HO TU THIEN COVID -19

4.000.000

05/08/2021

214498.050821.125658.chung con 5 phat tu chia se den nguoi sai gon FT21217321677608

5.000.000

05/08/2021

IBVCB.1285808984.ung ho ba con vung dich.CT tu 0561000501283 PHO MINH NGHIA toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

04/08/2021

266334.040821.213912.ho tro dich covid

700.000

04/08/2021

232369.040821.200609.ung ho nguoi bi anh huong covid Sai Gon

1.000.000

04/08/2021

SHGD:10001375.DD:210804.BO:TK SAI LAM-KIEU HOI-CTY DONG TAI.Remark:4953796 LAM XIEU NGHIEM CHUYEN KHOAN

8.470.000

04/08/2021

(06800.5009.62880/04.08.2021)/REF:C213105360163{//}VAL:210803VND10000004/33B:VND10000004/MID:LA8480726RAJ27BB/Rel ref:null/50:THUY TRAN/70:T +842837130002 Cuu tro nan COVID19 Dieu Lien phat tu o Uc cung duongde giup nguoi gap kho khan/Pmnt:null/71A

10.000.004

04/08/2021

SHGD:10002516.DD:210804.BO:NGUYEN HOANG KHANH.Remark:MyHang gui 500usd lam tu thien

11.550.000

04/08/2021

839325.040821.095612.HT giup do nguoi kho khan mua dich

20.000.000

03/08/2021

288557.030821.211900.THAY MINH LIEN CHUA KIM LIEN DOI SON UNG HO-030821-21:18:54 288557

10.000.000

03/08/2021

675825.030821.200710.Phat tu Lien Hong Quan 9 ung ho giup dan bi anh huong covid

500.000

03/08/2021

379140.030821.193140.Vietcombank;0071000651615;con xin nho thay lam tu thien a

500.000

03/08/2021

MBVCB.1283122177.PT Pham Thi Ly HP ung ho phong chong covid.CT tu 1031000009269 DOAN THI THU NINH toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

03/08/2021

MBVCB.1283116387.TRAN VAN DUC chuyen tien CO LAI Da Nang ung ho tu thien phat qua Covid.CT tu 0071000998456 TRAN VAN DUC toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

5.000.000

03/08/2021

219592.030821.160753.TRAN THI LIEN-VINH LOC B: UNG HO GIUP NGUOI DAN MUA DICH COVID-030821-16:07:47 219592

10.000.000

03/08/2021

PHAT TU DAO TRANG CHANH TIN CT TU THIEN, CUNG DUONG

20.000.000

03/08/2021

712074.030821.151241.unghonguoidancovic

500.000

03/08/2021

811448.030821.123621.IBFT ung ho nguoi dan bi anh huong covid

1.000.000

03/08/2021

251304.030821.111631.nguyen thi thao chuyen tien mua 500kg gao phat cho nguoi dan bi anh huong covid 19 o TPHCM

6.000.000

03/08/2021

143726.030821.110458.KATHY CHAU UNG HO COVID 19-030821-11:04:51 143726

11.570.000

03/08/2021

MBVCB.1282423477.Nhu Hoa ung ho Covid chua Hoang Phap.CT tu 0071000696301 TRAN THI HAN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

5.000.000

03/08/2021

HA MAN NHI - CUNG DUONG TAM BAO

2.000.000

03/08/2021

994070.030821.101220.Phat tu lien anh chuyen dum co duc hue

10.000.000

03/08/2021

LE TAN DAT - TU THIEN MUA COVID

4.550.000

03/08/2021

MBVCB.1282194418.Phat tu Ngoc Ai USA ung ho nguoi dan bi anh huong dich covid.CT tu 0121002365122 NGUYEN THU THAO toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

2.250.000

03/08/2021

115976.030821.091928.HUN PHUOC CUNG THAY HO TRO NGUOI KHO KHAN COVID-030821-09:19:27 115976

5.000.000

03/08/2021

IBVCB.0308210225142058.VCBR CHI KIEU HOI CHO NGUYEN SY CUONG MSCT M01210085 NGUOI GUI MINH MAN CHAU

11.427.500

03/08/2021

174887.030821.090742.VIETTEL 400300 LIENNH 210803   210803072682112 400201 cu ba Do Thi But Dieu Hao bep an Covit

2.000.000

03/08/2021

Gia dinh Nguyen Thi Ba ung ho nguoi dan anh huong Covid

500.000

CỘNG:

1.426.011.966

 

CHUYỂN KHOẢN CHÙA HOẰNG PHÁP 2 (SỐ TK: 0071000886404)

NGÀY

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

SỐ TIỀN

16/08/2021

MBVCB.1305634462.Con ung ho chua a.CT tu 0071001156379 NGUYEN DUC TRI toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

500.000

15/08/2021

IBVCB.1304482142.UNG HO NGUOI NGHEO.CT tu 0441000688473 VO TRUONG DONG HAI toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

100.000

11/08/2021

MBVCB.1297660876.cung dung phat su.CT tu 0501000089158 BUI HA ANH KIM toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

10/08/2021

990739.100821.193417.Cung duong chua phu tu thien FT21222862353005

3.000.000

09/08/2021

468259.090821.165049.CON UNG HO NHUNG NGUOI ANH HUONG COVIT-090821-16:49:25 468259

500.000

08/08/2021

938115.080821.143624.Nhu May ung ho tu thien covid FT21221637821154

1.300.000

08/08/2021

714118.080821.104828.Thay Tam Minh gui 34k cho chua hoang phap

170.860.000

08/08/2021

709095.080821.103721.Thay Tam Minh ben Uc gui 34k cho chua hoang phap

400.000.000

05/08/2021

MBVCB.1286904707.ung ho nguoi dan bi anh huong covid.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

100.000

CỘNG:

577.360.000

 

TỔNG KẾT

Từ 03/08/2021 đến 22/08/2021 chùa Hoằng Pháp tiếp nhận số tiền ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng Covid là:

STT

THỂ LOẠI

SỐ TIỀN

1

Văn phòng

33.140.000

2

Số tài khoản 0071000651615

1.426.011.966

3

Số tài khoản 0071000886404

577.360.000

CỘNG:

2.036.511.966

 

Từ 03/08/2021 đến 22/08/2021 chùa Hoằng Pháp tiếp nhận 2.036.511.966 VNĐ.

=> Tổng số tiền ủng hộ Covid-19 từ ngày đầu cho đến ngày 22/8/2021 là 4.383.147.218 VND + 400 USD + 1 chỉ vàng

 

Tin tức liên quan