Thu - Chi Chi Tiết

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 15h00 ngày 05/7/2021 đến 09h30 ngày 19/7/2021)

Cập nhật: 19/07/2021
 

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 15h00 ngày 05/7/2021 đến 09h30 ngày 19/7/2021)

 

CHÙA HOẰNG PHÁP (TÂN HIỆP - HÓC MÔN - TP. HCM)
DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN COVID-19
(Từ 15h00 05/07/2021 đến 09h30 ngày 19/07/2021)

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/07/2021

NHÓM TSXG

1.000.000

08/07/2021

THẦY TÂM CHỨC

200.000

14/07/2021

THẦY TÂM CHỨC

100.000

14/07/2021

PHẬT TỬ THẦY TRƯỜNG

3.000.000

14/07/2021

GIA ĐÌNH CÔ OANH-BẢO-HOA

5.000.000

14/07/2021

CÔ NGỘNG + CÔ HƯƠNG

2.000.000

15/07/2021

NHÓM CÔ MAI (TV)

2.600.000

16/07/2021

NGUYỄN THỊ BƯỞI

5.000.000

16/07/2021

PHẬT TỬ

500.000

16/07/2021

LIÊN HỮU

1.000.000

16/07/2021

CÔ PHIÊN

500.000

CỘNG:

20.900.000

 

CHUYỂN KHOẢN CHÙA HOẰNG PHÁP 1 (SỐ TK: 0071000651615)

NGÀY

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

SỐ TIỀN

05/07/2021

DANG HUU TAI UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

200.000

05/07/2021

NGUYEN THI KIM PHUONG UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

2.000.000

05/07/2021

THE TAM VIEN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

200.000

05/07/2021

908919.050721.221709 UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

500.000

06/07/2021

HOANG NGUYEN XUAN THUY UNG HO TU THIEN QUYEN GOP GAO

2.000.000

06/07/2021

DAO THI UYEN THUY UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

200.000

06/07/2021

TRIEU MAI LAN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

200.000

06/07/2021

PHAM HOANG VIET UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

200.000

07/07/2021

NGUYEN THI HONG TUOI.REMARK:THAY TAM HOAN CK MUA GAO…

10.000.000

07/07/2021

NHAN HONG GIA CHUYEN KHOAN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

200.000

07/07/2021

UNG HO MUA RAU CU

1.000.000

07/07/2021

HO TRO COVID

2.000.000

08/07/2021

HUYNH KIM ANH PD NHAN THANH GUI 3 TRIEU CUU TRO NGUOI NGHEO DICH COVID (TUC 200 KG GAO)

3.000.000

08/07/2021

UNG HO NGUOI DAN BỊ ANH HUONG COVID

1.000.000

08/07/2021

PHAT TU TUNG USA CHUYEN TIEN GUI NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

2.300.000

08/07/2021

NGUYEN THI ANH TUYET UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

500.000

09/07/2021

CHO CON GOP PHAN NHO MUA GAO TRONG MUA DICH COVID

2.000.000

10/07/2021

PHAT TU KIM DUNG UNG HO NGUOI DAN BI COVID

1.150.000

10/07/2021

UNG HO THAY LAM TU THIEN MUA COVID

1.000.000

11/07/2021

GIA DINH PHUONG DUC UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

1.000.000

12/07/2021

TU THIEN

500.000

13/07/2021

THICH CHIEU TUC VA PHAT TU CHUA HUNG KHANH CUNG 1TAN GAO

15.000.000

13/07/2021

UNG HO NGUOI DAN BỊ ANH HUONG COVID

500.000

14/07/2021

CON CHAN LAC UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

1.000.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN BỊ ANH HUONG COVID

500.000

14/07/2021

DAO THI HOAN CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

10.000.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN BỊ ANH HUONG COVID. CON CAM ON SU PHU

500.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

200.000

14/07/2021

MOMO TO01264757699T1… UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

2.000.000

14/07/2021

TRAN VINH THUAN UNG HO…

500.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN…

200.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID - GIA DINH PHAT TU THANH DANG - PHUOC NGOC - DUC NGOC - THIEN CHANH

800.000

14/07/2021

150 BA TOAN CT UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

30.000.000

14/07/2021

NGUYEN NGOC THINH TXGC-TIENGIANG UNG HO NGUOI DAN COVID-19

299.000

14/07/2021

GD PHAT TU HANH LE SO 5 NGACH 28 NGO 93 GIAP NHI HOANG MAI HA NOI UNG HO DAN TAM DICH

1.500.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI ….

1.000.000

14/07/2021

UNG HO COVID

200.000

14/07/2021

CON XIN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

1.000.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI …

500.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI …

1.000.000

14/07/2021

U HO NGUOI DAN A HUONG DICH

300.000

14/07/2021

PHAT TU CON O BAC GIANG CO CHUT IT UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG BOI DICH COVID 19 A

500.000

14/07/2021

LE MINH DUC CT UNG HO …

1.000.000

14/07/2021

NGUYEN THI HONG PHUONG UNG HO NGUOI DAN BI ANHH HUONG COVID

500.000

14/07/2021

PHAM THI BINH NHI UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

100.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN MAC COVIC.19

500.000

14/07/2021

GIA DINH PHAT TU THIEN DUYEN DIEU TU CHUYEN TIEN CUNG DUONG CHUA LAM PHAT SU

50.000.000

14/07/2021

HOANG NGOC ANH . DAI LOAN.DAI TRUNG.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID 19

5.000.000

14/07/2021

GIA DINH DIEU THAO UNG HO NGUOI DAN…

2.000.000

14/07/2021

NGUYEN THANH TUYEN CHUYEN TIEN (UNG HO NGUOI BI ANH HUONG COVID)

10.000.000

14/07/2021

PHAT TU LIEN ANH DUOC HUE

21.000.000

14/07/2021

GD BE PHUC HUNG UH NGUOI DAN BI AH COVID

500.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

2.000.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

5.000.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

1.000.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

200.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

200.000

14/07/2021

LAM BA THANH UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

200.000

14/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

500.000

14/07/2021

PT NHUAN NHIEN HUNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

100.000

14/07/2021

UH NGUOI DAN ANH HUONG COVID. CAM ON

1.000.000

14/07/2021

CO HOA UNG HO NGUOI DAN BI COVIT

3.000.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

100.000

16/07/2021

NGUYEN THI HUYEN TRANG0009169.HO TRO DONG BAO NGHEO TRONG DICH COVID 19…

2.000.000

16/07/2021

LE THI TAM HIEP.CON XIN DONG GOP TIEN UNG HO COVID

5.000.000

16/07/2021

NGUYEN THI THUAN UNG HO NGUOI DAN VUNG DICH

500.000

16/07/2021

CONG THI LY DONG GOP TU THIEN CHO CHUA…

5.000.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

500.000

16/07/2021

TO THI BE BA VINH XUAN TRA ON VINH LONG UNG HO NGUOI DAN…

500.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI …

500.000

16/07/2021

NGUYEN THI BE VINH XUAN TRA ON VINH LONG UNG HO NGUOI DAN…

500.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI …

5.000.000

16/07/2021

PHAT TU CHUA HOANG PHAP NGUYEN THI DUNG UNG HO NGUOI DAN

1.000.000

16/07/2021

TRAN THI THO CHUYEERN TIEN HO TRO NGUOI DAN …

1.000.000

16/07/2021

DIEU NGHIEM CT UNG HO NGUOI DAN

1.000.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

500.000

16/07/2021

VU THI PHAN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

500.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

300.000

16/07/2021

THIEN NHAN HOA MINH CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN …

1.000.000

16/07/2021

PT TON NU THUY TRANG PD NGUYET LIEN DAO UNG HO NGUOI DAN …

1.100.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

1.000.000

16/07/2021

5.000.000 CUNG DUONG DICH COVID, 1.TRIEU CUNG DUONG THAY TRU TRI….

5.000.000

16/07/2021

TRAN THI MINH NGHIA CHUYEN TIEN MUA THUC PHAM CHO NGUOI NGHEO MUA COVID

500.000

16/07/2021

HA THI MAI TAN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG…

2.000.000

16/07/2021

GD THI HAO UNG HO NGUOI DAN…

500.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

1.500.000

16/07/2021

HOANG THI KIM THU UNG HO COVID

1.000.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

600.000

16/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

1.000.000

16/07/2021

UNG HO COVID

200.000

17/07/2021

UHCOVID NAM MO A …

200.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

2.000.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN…

2.000.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

1.000.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

1.000.000

17/07/2021

LE THUY BICH TRAM UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

500.000

17/07/2021

LE THI HONG NHUNG CHUYEN TIEN UNG HO NGUOI DAN MUA COVID

200.000

17/07/2021

NAM MO A DI DA PHAT CON - HUYNH THI KIM TAM (TX LAGI, BINH THUAN) XIN PHAT LONG CUNG DUONG CHO BA TANH

1.000.000

17/07/2021

NGUYEN HONG DUC UNG HO NGUOI DAN…

200.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

100.000

17/07/2021

NGUYEN THI YEN NHI UNG HO NGUOI DAN…

200.000

17/07/2021

BUI THI TU UYEN UNG HO NGUOI DAN …

500.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

500.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

1.000.000

17/07/2021

TRAN NGOC THUY UNG HO NGUOI DAN …

100.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN…

1.000.000

17/07/2021

UNG HO CHONG DICH COVID 19

200.000

17/07/2021

NGUYEN THI CAM GIAN UNG HO NGUOI DAN …

200.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN…

200.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN…

800.000

17/07/2021

TRAN NGO THANH VAN UNG HO NGUOI DAN …

200.000

17/07/2021

LE THI KIM CHI UNG HO NGUOI DAN …

1.000.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

500.000

17/07/2021

UNG HO NGUOI DAN…

1.000.000

18/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

200.000

18/07/2021

BA PHAN THI THOAN TAI CANADA UNG HO COVID

10.000.000

18/07/2021

CHU TANG VA PHAT TU CHUA HOA PHUC HA NOI UNG HO

100.000.000

18/07/2021

PHAM THI VI -PT VIEN PHUNG- UNG HO NGUOI DAN…

1.000.000

18/07/2021

PT PHAP HIEN UNG HO NGUOI DAN ANH HUONG COVID

1.000.000

18/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

500.000

18/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

500.000

18/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

200.000

18/07/2021

TRINH THI HIEN PT MUA COVIT

30.000.000

18/07/2021

PTRANG XIN UNG HO QUY TU THIEN COVID

500.000

18/07/2021

CON XIN GOP CHUT TIEN PHU GIUP QUY THAY TRONG VIEC THIEN NGUYEN

500.000

19/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

5.000.000

19/07/2021

LE THI MY TRINH UNG HO NGUOI DAN BI …

200.000

19/07/2021

CHU THI YEN UNG HO NGUOI DAN …

1.000.000

CỘNG:

407.949.000

 

CHUYỂN KHOẢN CHÙA HOẰNG PHÁP 2 (SỐ TK: 0071000886404)

NGÀY

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

SỐ TIỀN

06/07/2021

NGUYEN THAI BIENG UNG HO  NGUOI DAN ….

500.000

06/07/2021

NGUYEN THI DANH CHUYEN TIEN UNG HO …

3.000.000

06/07/2021

PHAM THI NHIEM UNG HO NGUOI DAN …

200.000

09/07/2021

UNG HO NGUOI DAN …

2.000.000

CỘNG:

5.700.000

 

SƠ KẾT

Từ 15g00 05/07/2021 đến 09g30 19/07/2021 chùa Hoằng Pháp tiếp nhận số tiền ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng Covid là:

STT

THỂ LOẠI

SỐ TIỀN

1

Văn phòng

20.900.000

2

Số tài khoản 0071000651615

407.949.000

3

Số tài khoản 0071000886404

5.700.000

CỘNG:

434.549.000

 

Cho đến 09g30 ngày 19/07/2021 chùa Hoằng Pháp tiếp nhận số tiền “ủng hộ người dân bị ảnh hưởng Covid-19” là 1.164.753.348 VND và 400 USD

 

Tin tức liên quan