Thu - Chi Chi Tiết

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 08h00 ngày 30/6/2021 đến 15h00 ngày 05/7/2021)

Cập nhật: 05/07/2021
 

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 08h00 ngày 30/6/2021 đến 15h00 ngày 05/7/2021)

 

CHÙA HOẰNG PHÁP (TÂN HIỆP - HÓC MÔN - TP. HCM)
DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN COVID-19
(Từ 08h00 30/6/2021 đến 15h00 ngày 05/7/2021)

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

29/06/2021

LƯU THỊ ANH

500.000

29/06/2021

PT GỬI THẦY TRƯỜNG

1.500.000

29/06/2021

LIÊN HOA

3.000.000

29/06/2021

PHẬT TỬ

750.000

01/07/2021

PHẬT TỬ

3.000.000

01/07/2021

PHẬT TỬ

1.000.000

01/07/2021

JUDY LE

400 USD

01/07/2021

CÔ PHỤNG + PHƯỢNG

1.000.000

CỘNG:

10.750.000 + 400 USD

 

CHUYỂN KHOẢN CHÙA HOẰNG PHÁP 1 (SỐ TK: 0071000651615)

NGÀY

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

SỐ TIỀN

05/07/2021

TIEU THI MAI CUNG DUONG TAM BAO (20 TRIEU) CHUA HOANG PHAP + UNG HO DONG BAO COVID (2 TRIEU)

2.000.000

05/07/2021

ung ho xay chua va anh huong covid NGUYEN THI DIEM PHUONG …

500.000

05/07/2021

LAI THI THIN CHUYEN KHOAN SAN SE YEU THUONG

500.000

05/07/2021

LUU HONG MINH UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

2.000.000

04/07/2021

850464.040721.224243.IBFT UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

200.000

04/07/2021

NGUYEN THI ANH NHAN NHOM NS VAN ANH UNG HO BA CON CACH LY HOC MON….

1.000.000

04/07/2021

HUYNH THI MONG THU CHUYEN TIEN DONG GOP UNG HO CUNG CHUA HOANG PHAP GUI DEN NOI BI CACH LY

500.000

04/07/2021

NGUYEN THI KIEU CHUYEN KHOAN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

300.000

04/07/2021

116026.040721.114257. NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VIET NAM; 0071000651615;UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

500.000

03/07/2021

NGUYEN THI YEN PHUONG - PD CHUC VINH UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

500.000

03/07/2021

PT DIEU KIM UNG HO DONG BAO BI ANH HUONG COVID

500.000

03/07/2021

GIA DINH DAT PHUONG UNG HO NGUOI NGHEO CACH LI COVID

2.500.000

03/07/2021

175225.030721.085845.UNG HO COVID

10.000.000

03/07/2021

CHI DIEP CUNG DUONG MUA DICH DEN CHUA…

500.000

02/07/2021

UNG HO NGUOI DAN BI COVID KINH CHUC QUY THAY QUY SU NHIEU SUC KHOE

5.000.000

02/07/2021

515931.020721.131642,UNGHO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID...

1.000.000

02/07/2021

GIA DINH QUOK UNG HO COVID

500.000

02/07/2021

UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

3.000.000

02/07/2021

NGUYEN TAN NGOC CHUYEN KHOAN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

400.000

01/07/2021

PHAT TU LIEN OAN DONG QUY TU THIEN A…

500.000

01/07/2021

UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID… TRUONG CAM TIEN

500.000

01/07/2021

CON UNG HO TAN GAO COVID…

15.000.000

01/07/2021

LIEN AN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

2.000.000

01/07/2021

LUONG KIM YEN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

2.500.000

01/07/2021

VU THI VAN CT UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

1.000.000

01/07/2021

UNG HO NGUOI BI ANH HUONG COVID

200.000

01/07/2021

UNG HO COVID BIET ON THAY A

500.000

01/07/2021

HUONG LINH THIEN THUAN CUNG DUONG CHO CHUA LAM TU THIEN CHO QUY COVID

1.000.000

01/07/2021

HIEN THU NGUYENKINGOS GATE 17/70: UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID…

5.104.348

01/07/2021

UNG HO PHAN QUA TANG BA CON GAN CHUA HOANG PHAP

5.000.000

01/07/2021

LA THI MINH NGUYET UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

1.500.000

30/06/2021

CHUYEN TIEN TU THIEN COVID

500.000

30/06/2021

PHAM SI TOAN CHUYEN TIEN TU THIEN COVID

300.000

30/06/2021

UNG HO TU THIEN

500.000

30/06/2021

UNG HO NGUOI DAN BI COVID

400.000

30/06/2021

UH NGUOI DAN BI COVID

200.000

30/06/2021

UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID…NGUYEN THI HANG

500.000

30/06/2021

UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID…NGUYEN VAN QUOC

500.000

30/06/2021

TIEN UNG HO COVID…

200.000

CỘNG:

69.304.348

 

CHUYỂN KHOẢN CHÙA HOẰNG PHÁP 2 (SỐ TK: 0071000886404)

NGÀY

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

SỐ TIỀN

04/07/2021

613137.040721.200519.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID. NGUOI GOI CHON DAT 1079 TRAN HUNG DAO P5Q5 TP.HCM

2.325.000

04/07/2021

525899.040721.182523 GIUP NGUOI NGHEO - BENH TAT…

500.000

02/07/2021

774230.020721.174553 UNG HO COVID 19…

200.000

CỘNG:

3.025.000

 

TỔNG KẾT

Từ 08g00 30/6/2021 đến 15g00 05/7/2021 chùa Hoằng Pháp tiếp nhận số tiền ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng Covid là:

STT

THỂ LOẠI

SỐ TIỀN

1

Văn phòng

10.750.000 + 400 USD

2

Số tài khoản 0071000651615

69.304.348

3

Số tài khoản 0071000886404

3.025.000

CỘNG:

83.079.348 + 400 USD


Tổng cộng đến 15g00 05/7/2021 chùa Hoằng Pháp tiếp nhận: 730.204.348 VND + 400 USD.

Tin tức liên quan