Thu - Chi Chi Tiết

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Tính đến 8g00 ngày 30/06/2021)

Cập nhật: 30/06/2021
 

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Tính đến 8g00 ngày 30/06/2021)

 

CHÙA HOẰNG PHÁP (TÂN HIỆP - HÓC MÔN - TP. HCM)

DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN COVID-19 (TÍNH ĐẾN 8g00 NGÀY 30/06/2021)

VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

23/06/2021

Phật tử

2.400.000

23/06/2021

Hoa Đạo

1.000.000

23/06/2021

Đặng Quang Vinh

3.000.000

23/06/2021

Phật tử Ngọc Tồn

50.000.000

26/06/2021

Phật tử ủng hộ gạo

4.600.000

26/06/2021

Nhóm cô Mai (thư viện)

4.500.000

28/06/2021

Thầy Tâm Thật

10.000.000

28/06/2021

cô Hân (gửi thầy Trí)

3.000.000

28/06/2021

Liên Từ

6.100.000

CỘNG:

84.600.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HẠNH

NGÀY

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

SỐ TIỀN

22/06/2021

tran toan dung

1.000.000

22/06/2021

ha thi anh huong

500.000

22/06/2021

Đào Thị Niệm

5.000.000

22/06/2021

nguyen thi yen

500.000

22/06/2021

ngo ngoc chieu

2.800.000

23/06/2021

Phan Thị Tiết

500.000

23/06/2021

Nguyễn Thị Phượng

2.000.000

24/06/2021

lien hong gui tien khoai…

10.000.000

24/06/2021

tran phi tinh

500.000

24/06/2021

quach thien tuan tu thien

15.000.000

24/06/2021

quach thien tuan tu thien

4.000.000

24/06/2021

Lê Thị Hà

1.600.000

24/06/2021

quach thien tuan tu thien

1.850.000

24/06/2021

Hoa Nắng

5.600.000

24/06/2021

Lê Thị Hà

1.600.000

24/06/2021

Nguyen Thi Hong Tuoi

4.200.000

CỘNG:

56.650.000

 

NHÀ BẾP NHẬN

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Cô Hạnh Ngộ (Chợ Đầu Mối Thủ Đức)

6 (tấn) gạo

 

BAN TỪ THIỆN NHẬN

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

Cô Ngọc

HM

51.750.000

Đỗ Trọng Nghị

HM

20.000.000

Cô Kiều

Nhà Sách

30.000.000

Cô Tuyền

GV

15.000.000

Chú Hùng

GV

10.000.000

Cô Luyến

AS

10.000.000

Cô Ngọc

Bà Điểm

8.400.000

Cô Liên Hân

Bà Điểm

3.000.000

Cô Đức Dưỡng

HM

2.000.000

Cô Trang

HM

1.000.000

Cô Hòa

HM

1.000.000

Cô Dung

HM

1.000.000

Cô Kiều

HM

700.000

Cô Diệp

HM

500.000

Cô Mai

HM

500.000

Cô Lung

HM

500.000

Cô Danh

HM

500.000

Cô Lan

HM

500.000

Má cô Hòa

HM

300.000

Cô Châu

HM

300.000

Cô Điệp nhỏ

HM

200.000

Cô Kiều

Bến Tre

100.000

Cô Phương

USD

6.900.000

Cô Mùi

CHP

1.000.000

Cô Xinh

HM

300.000

CỘNG:

165.450.000

 

CHUYỂN KHOẢN CHÙA HOẰNG PHÁP 1 (SỐ TK: 0071000651615)

NGÀY

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

SỐ TIỀN

06/23/2021

MBVCB.1209801636.chung con xin chung tay voi thay gop tien mua gao giup nguoi ngheo.CT tu 0071005394629 KHONG QUOC HUY toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/23/2021

217680.230621.143600.Ho tro khoai lang tang ba con 3 ap FT21174410043291

500.000

06/23/2021

809737.230621.152341.ung ho phong chong covid

1.000.000

06/23/2021

830730.230621.155849.TRAN VAN THAI UNG HO THAY CHAN TINH HO TRO DAN LAO DONG NGHEO MUA DICH

2.000.000

06/23/2021

425306.230621.173240.Con xin ung ho phuoc duc cuu tro covid cung thay Nam Mo A Di Da Phat FT21174418605928

500.000

06/23/2021

863508.230621.181012.co Tuoi ung ho phong chong covid

100.000

06/23/2021

609200.230621.205134.PT Nhuan Nhien Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid FT21175109522320

100.000

06/24/2021

SHGD:10000345.DD:210624.BO:DO HUU HUNG.Remark:gia dinh chung con gop quy nho chua giup cac ho xung quanh bi phong toa

200.000

06/24/2021

597163.240621.111520.co Dieu Nhut chuyen tien tu thien 5.000 USD

100.000.000

06/24/2021

144728.240621.111846.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

1.000.000

06/24/2021

chị Phật tử Liên Anh

2.000.000

06/24/2021

Phật tử Liên Anh

50.000.000

06/24/2021

083289.240621.160103.Hanh ung ho chuong trinh covid

300.000

06/24/2021

252699.240621.220724.ung ho nguoi dan bi anh huong covic

1.000.000

06/25/2021

806560.250621.074729.co Dieu Nhut chuyen tien tu thien

15.000.000

06/30/2021

305334.300621.060208.Ung ho nguoi dan bi anh huong COVID

2.000.000

06/30/2021

046171.290621.231415.PT Nhuan Nhien Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid FT21181799499738

100.000

06/29/2021

124090.290621.194317.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

300.000

06/29/2021

913456.290621.191421.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID-290621-19:16:33 913456

200.000

06/29/2021

407503.290621.190909.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

200.000

06/29/2021

Sender:79321001.DD:290621.SHGD:10003492.BO:135 VND TIEN CHO CHUYEN TIEP CN SGD.DAO THI LANUNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID (NHO CHUYEN DEN VIETCOMBANK CN BEN CHUONG DUONG QUAN 1 HCM)

4.000.000

06/29/2021

355752.290621.164815.MoMoT0932453207T13406406799T970436Tung ho gao mua covid

500.000

06/29/2021

836081.290621.143403.UNG HO NGUOI DAN BI COVID-290621-14:33:51 836081

1.000.000

06/29/2021

IBVCB.1220251426.M.Nguyen+M.Triet:unghoquytuthien.CT tu 0071001614787 TRAN THI ANH THU toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/29/2021

MBVCB.1219983785.Lien Anh ung honguoi dan bi anh huong Covid.CT tu 0511000412887 NGO THI LAM THUAN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

300.000

06/29/2021

791625.290621.111757.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID-290621-11:17:40 791625

100.000

06/29/2021

813005.290621.103943.ung ho nguoi dan bi anh huong covid

200.000

06/29/2021

002123.290621.101329.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

1.000.000

06/29/2021

MBVCB.1219776069.ung ho nguoi dan bi covid.CT tu 0231000613088 VO THI MINH HOAI toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/29/2021

MBVCB.1219658146.co bay ung ho nguoi dan bi anh huing dich covi .CT tu 0461000464631 NGUYEN THI KIM HUONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/29/2021

SHGD:10001364.DD:210629.BO:QUACH HOANG THIEN HY.Remark:Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

500.000

06/29/2021

MBVCB.1219612226.LIEN THUAN ung ho nguoi dan bi anh huong Covid.CT tu 0511000412887 NGO THI LAM THUAN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

300.000

06/29/2021

201503.290621.075546.nguyen hoang em chuyen tien cung giuong gao

6.750.000

06/29/2021

299878.290621.074858.le van tao chuyen tien cung giuong gao

6.750.000

06/29/2021

298978.290621.074506.le hoang lam chuyen tien cung giuong gao

13.500.000

06/29/2021

355577.290621.005652.IBFT ung ho nguoi dan bi anh huong covid

50.000

06/28/2021

557449.280621.213551.ung ho nguoi dan anh huong covid

225.000

06/28/2021

102563.280621.201011.Ung ho nguoi dan anh huong covid

1.000.000

06/28/2021

086776.280621.190346.Vietcombank;0071000651615;Ung ho nguoi dan bi anh huong boi Covid

200.000

06/28/2021

MBVCB.1218905093.Con xin ung ho nguoi dan bi anh huong Covid. Nam mo Bon su Thich Ca Mau Ni Phat.CT tu 0111000372843 TRAN KHANH MY toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

200.000

06/28/2021

932702.280621.165609.Lien Hao ung ho covid

200.000

06/28/2021

887462.280621.161128.con xin ung ho nguoi dan bi anh huong covid    nam mo a di da phat

200.000

06/28/2021

190960.280621.152005.BACH THAY CON XIN DUOC CUNG TAM BAO VA LAM TU THIEN CUNG THU TANG A

10.000.000

06/28/2021

464555.280621.124306.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid FT21179903157176

1.000.000

06/28/2021

MBVCB.1218243644.ung ho nguoi dan bi anh huong  dich covi .CT tu 0461000464631 NGUYEN THI KIM HUONG toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/28/2021

072836.280621.122137.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

2.000.000

06/28/2021

546633.280621.121246.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

4.000.000

06/28/2021

259335.280621.120934.NGUYEN THI KIM OANH chuyen tien ung ho nguoi dan bi anh huong dich covid . a di da phat a

200.000

06/28/2021

248470.280621.114609.Lien Ngoc ung ho nguoi dan bi anh huong covid

500.000

06/28/2021

MBVCB.1218135340.ung ho nguoi dan bi anh huong vi covid.CT tu 0381002462521 PHAN THI NGOC HAN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

200.000

06/28/2021

MBVCB.1218120476.UH nguoi dan bi anh huong Covid.CT tu 0501000128857 TRINH THI KIEU HOANH toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/28/2021

374259.280621.110343.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

1.500.000

06/28/2021

622754.280621.105343.ung ho nguoi dan bi anh huong covit

1.000.000

06/28/2021

349397.280621.105210.Pham Hoang Viet ung ho nguoi dan bi anh huong Covid FT21179711901580

200.000

06/28/2021

348048.280621.105103.Ho Quoc Luc ung ho nguoi dan bi anh huong Covid FT21179027574528

200.000

06/28/2021

322518.280621.102926.Pham Hoang Tung, Pham Hoang Phuc ung ho nguoi dan bi anh huong Covid FT21179434246832

200.000

06/28/2021

570974.280621.101019.ung ho nguoi dan bi Covid

200.000

06/28/2021

567643.280621.100820.ung ho anh huong covid

300.000

06/28/2021

MBVCB.1217912111.VO THI THUY VAN ung ho nguoi dan bi anh huong Covid.CT tu 0251002043960 VO THI THUY VAN toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

3.000.000

06/28/2021

532073.280621.095256.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID-280621-09:55:17 532073

100.000

06/28/2021

MBVCB.1217904364.NGUYEN NGOC VAN ANH chuyen tien ung ho nguoi dan bi anh huong Covid . .CT tu 1012958545 NGUYEN NGOC VAN ANH toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/28/2021

526779.280621.093409.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID-280621-09:34:08 526779

500.000

06/28/2021

SHGD:10000439.DD:210628.BO:NGUYEN THI HONG TUOI.Remark:Tam Hoan ck truoc 10tr phat tu phat tam mua gao tai NGOAI THUONG VIET NAM CN TP HCM

10.000.000

06/28/2021

SHGD:10002260.DD:210628.BO:NGO THI VANG.Remark:CHO CON GOP CHUT TINH TAI DE CHIA SE TRONG MUA DICH

500.000

06/28/2021

236240.280621.073018.PT LIEN XUAN ben cat binh duong -UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

5.000.000

06/27/2021

MBVCB.1216980970.U/h gao mua covid 19.CT tu 0501000072765 NGUYEN HUU NGAN THY toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

2.500.000

06/26/2021

557221.260621.215528.phat tu lien huong cpc gui tien cung duong gao

10.000.000

06/25/2021

MBVCB.1214352426.HUYNH THI MONG THU chuyen tien quyen gop covid cung chua Hoang Phap.CT tu 0071000782627 HUYNH THI MONG THU toi0071000651615 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/25/2021

SHGD:10006093.DD:210625.BO:HUYNH THI NGOC.Remark:VAN CONG QUOC TUAN UNG HO GAO VUNG DICH

3.000.000

06/25/2021

NGUYEN THI LE 78T PD TRANG NGOC, CON GOI VE CHUA TU THIEN KHU PHONG TOA (NHUNG NGUOI NGHEO)

5.000.000

06/25/2021

290552.250621.111128.NGUYEN THI THANH THAO chuyen tien hotro corona

500.000

06/25/2021

SHGD:10004290.DD:210625.BO:PHAN QUOC NHAT.Remark:Thi nhon 1212 lac long quan phuong 8

3.000.000

06/25/2021

456260.250621.103631.IBFT p.h lop umtt ung ho chua.adidaphat

500.000

CỘNG:

282.575.000

 

CHUYỂN KHOẢN CHÙA HOẰNG PHÁP 2 (SỐ TK: 0071000886404)

NGÀY

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN

SỐ TIỀN

06/25/2021

MBVCB.1212843969.Ung ho nguoi dan bi anh huong COVID.CT tu 0511000487173 NGUYEN THI THANH TUYEN toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

200.000

06/25/2021

MBVCB.1212811185.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid.CT tu 0361000196164 LY VAN BANG toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

100.000

06/24/2021

248886.230621.232333.An An BTan.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

200.000

06/24/2021

MBVCB.1212737350.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid.CT tu 0271000094483 NGUYEN THAI BIENG toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

300.000

06/24/2021

548549.240621.212110.Con ung ho nguoi dan bi anh huong covid FT21176286005924

100.000

06/24/2021

MBVCB.1212579638.ung ho nguoi dan bi anh huong covid.CT tu 0411000615221 PHAN THI NHIEM toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/24/2021

419768.240621.185201.GD PT Dieu Hanh ung ho nguoi dan bi anh huong Covid FT21175506722038

1.000.000

06/24/2021

285909.240621.182517.Ung hi nguoi dan bi anh huong covid

200.000

06/24/2021

MBVCB.1212412303.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid.CT tu 0071001224137 TRAN THANH TRUC toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

06/24/2021

560792.240621.173522.Vietcombank;0071000886404;Ung ho nguoi dung bi anh huong covid

100.000

06/24/2021

425085.240621.171148.Vietcombank;0071000886404;ung ho ngdan bi anh huongcovid

500.000

06/24/2021

SHGD:10015813.DD:210624.BO:NGUYEN NGOC AI DUYEN.Remark:Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

1.000.000

06/24/2021

237797.240621.141929.ung ho nguoi dan bi anh huong covid

500.000

06/24/2021

838441.240621.141637.GDPT HOANG PHAP CUNG DUONG GAO MUA COVID-240621-14:16:39 838441

4.100.000

06/24/2021

108562.240621.141003.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid FT21175880019100

200.000

06/24/2021

TRAN TOAN DUNG/UNG HO NGUOI DAN BI COVID(ANH HUONG)

1.000.000

06/24/2021

039714.240621.134907.ung ho nguoi dan bi anh huong covid

50.000

06/24/2021

625804.240621.134713.ung ho nguoi dan bi anh huong covid

300.000

06/24/2021

211148.240621.130207.TRAN TRUNG CHINH con xin gop mot chut chung tay ung ho nguoi dan Tphcm

200.000

06/24/2021

222267.240621.125723.IBFT ung ho nguoi dan bi anh huong covid

200.000

06/24/2021

945706.240621.114732.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

500.000

06/24/2021

TO KHANH TRANG UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID

1.000.000

06/24/2021

273548.240621.112055.CHU THI MINH NGUYET ung ho nguoi dan bi anh huong covid

500.000

06/24/2021

856653.240621.111844.Vietcombank;0071000886404;Giac Hai Chan ung ho nguoi dan bi anh huong covid

100.000

06/24/2021

754251.240621.105853.Vietcombank;0071000886404;Giac Ha Hue ung ho nguoi dan anh huong covid

150.000

06/24/2021

356881.240621.105750.con xin ung ho nguoi dan bi anh huong covid

200.000

06/24/2021

542231.240621.105004.tong thi thu Huong Phat tu Giac Hoai Nhan ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

300.000

06/24/2021

883904.240621.104048.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

1.000.000

06/24/2021

MBVCB.1211588457.ung ho ba con bi anh huong dich covid.CT tu 0421000496809 PHAM HA HUU TRUNG toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

500.000

06/24/2021

SHGD:10008504.DD:210624.BO:NGUYEN THI THUONG.Remark:Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

500.000

06/24/2021

547607.240621.102225.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

500.000

06/24/2021

783863.240621.101436.HOANG THI MINH TAM VA HOANG THUY TIEN LOP UOM MAM UNG HO MUA COVID-240621-10:14:26 783863

1.500.000

06/24/2021

SHGD:10008028.DD:210624.BO:NGUYEN THI THUONG.Remark:Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

500.000

06/24/2021

MBVCB.1211484170.NGUYEN BA LONG chuyen tien ung ho nguoi dan bi anh huong Covid..CT tu 0441000744007 NGUYEN BA LONG toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

50.000

06/24/2021

857170.240621.093636.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid FT21175155488708

100.000

06/23/2021

575028.230621.201207.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat FT21174065215193

300.000

06/23/2021

635511.230621.143533.TONG PHUONG ANH LOP UOM MAM UNG HO MUA COVID-230621-14:37:37 635511

1.000.000

06/21/2021

MBVCB.1205736694.TRAN THI Hanh ung ho gao trong mua Covid.CT tu 0631000450893 TRAN THI HANH toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

10.000.000

06/29/2021

282998.290621.201856.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

1.000.000

06/28/2021

072293.280621.190120.Vietcombank;0071000886404;Giac Ha Hue ung ho nguoi dan bi anh huong covid

200.000

06/27/2021

MBVCB.1216169424.Ung ho nguoi dan bi anh huong COVID.CT tu 0911000020861 NGO NGUYEN PHUC NGUYEN toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

200.000

06/27/2021

690143.270621.210644.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid. Nam Mo A Di Da Phat

300.000

06/27/2021

022461.270621.210518.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid FT21179557030162

1.000.000

06/27/2021

203685.270621.182223.NGUYEN THI KIM QUYEN chuyen tien ung ho ng dan bi anh huong covid

200.000

06/27/2021

IBVCB.1216450284.NGUYEN HUNG CUONG chuyen khoan Ung Ho nguoi dan bi anh huong Covid.CT tu 0251001317841 NGUYEN HUNG CUONG toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

1.000.000

06/26/2021

722152.260621.094938.Vietcombank;0071000886404;Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid Con xin tri an cong duc Thay

500.000

06/26/2021

MBVCB.1214942775.Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid.CT tu 0181000219147 NGUYEN THI NGOC MAI toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

100.000

06/25/2021

MBVCB.1212843969.Ung ho nguoi dan bi anh huong COVID.CT tu 0511000487173 NGUYEN THI THANH TUYEN toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

200.000

06/25/2021

MBVCB.1212811185.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid.CT tu 0361000196164 LY VAN BANG toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

100.000

06/25/2021

158116.250621.223921.UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID-250621-22:39:22 158116

500.000

06/25/2021

293037.250621.215251.Ung ho nguoi dan bi anh huong covid

500.000

06/25/2021

384303.250621.215031.Vietcombank;0071000886404;ung ho nguoi dan bi anh huong covid

500.000

06/25/2021

259624.250621.202128.NGUYEN THI TUYET +DANG THI BINH YEN Chuyen tien ung ho nguoi dan bi anh huong covid

400.000

06/25/2021

961204.250621.200449.Vietcombank;0071000886404;NGUYEN HUNG SON chuyen khoan anh  em  con  sin ung ho  dich benh

5.000.000

06/25/2021

015280.250621.152558.ZP5VHVQ55MDD 210625000139938 Ung ho nguoi dan bi anh huong Covid

200.000

06/25/2021

100306.250621.151340.PT LIEN XUAN UNG HO NGUOI DAN BI ANH HUONG COVID FT21176858973094

500.000

06/25/2021

MBVCB.1213565848.GDPT Dieu An ung ho nguoi dan bi anh huong Covid.CT tu 0121000548087 HUYNH CAM BINH toi0071000886404 NGUYEN SY CUONG

15.000.000

CỘNG:

 57.850.000

 

TỔNG KẾT (ĐẾN NGÀY 30/06/2021)

STT

THỂ LOẠI

SỐ TIỀN

1

Văn phòng

84.600.000

2

Thầy Tâm Huệ

165.450.000

3

Thầy Tâm Hạnh

56.650.000

4

Số tài khoản 0071000651615

282.575.000

5

Số tài khoản 0071000886404

57.850.000

CỘNG:

647.125.000

 

Tính đến 08g00 ngày 30/6/2021 chùa Hoằng Pháp đã nhận số tiền từ quý Phật tử đóng góp là: 647,125,000 VND.

Tin tức liên quan