Tin Tức

Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long

Cập nhật: 13/02/2022
Ngày 10/02/2022 (nhằm 10/01 Nhâm Dần), quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tổ chức cúng dường các trường Trung cấp Phật học ở Đồng Tháp và Vĩnh Long.
 

Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long

 

Đoàn đã cúng dường đến trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp tại chùa Thanh Lương (xã An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp), HT. Thích Thiện Huệ là hiệu trưởng trường; chùa Hưng Thiền (Mỹ Hội, Cao Lãnh, Đồng Tháp), HT. Thích Phước Đức là viện chủ; thiền viện Sơn Thắng (Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long) do HT. Thích Phước Tú là Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long.

Trước tiên, quý Thầy và Phật tử đã đảnh lễ Tam bảo, vấn an, khánh tuế Hòa thượng, cúng dường bộ sách Sữa Pháp Ban Mai, Gương Sáng Đông Tây và tịnh tài để hỗ trợ chư Tăng Ni đang theo học các chương trình Phật học nơi đây. Nguyện đem công đức cúng dường này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, đồng cầu nguyện hương linh Nguyễn Khắc Hồng sớm sanh về cảnh giới an lành của đức Phật A Di Đà.

Về phía đại diện các trường Phật học, HT. Thích Thiện Huệ, HT. Thích Phước Đức, HT. Thích Phước Tú đồng gởi lời khánh tuế tri ân tới HT. Thích Chân Tính, pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành.

Buổi lễ cúng dường đã thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long
Cúng dường trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp và Vĩnh Long

Tin tức liên quan