Tin Tức

Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai

Cập nhật: 15/07/2022
Ngày 13/07/2022 (nhằm 15/06 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ hướng dẫn Phật tử tổ chức cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn, ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lợi, Thống Nhất, Đồng Nai.
 

Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai

 

Chùa Huệ Viễn còn có tên gọi khác là chùa Lá. Chùa được mang tên “Huệ Viễn” là do cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQVN Tp. Hồ Chí Minh, Viện chủ chùa Vạn Đức, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, chùa Vạn Linh, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ban tặng. Hiện nay, chùa do TT. Thích Pháp Đăng, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thống Nhất trụ trì. Mùa an cư kiết hạ năm nay có 40 chư Tăng đang tu học ở đây.

ĐĐ. Thích Tâm Huệ hướng dẫn đoàn niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo. Đại diện Phật tử tác pháp cúng dường tịnh tài, tịnh phẩm đến chư Tôn đức, nguyện cầu Phật pháp trường lưu, Phật sự viên thành, pháp sự viên mãn; chư hành giả thân khỏe tâm an, tinh tấn tu học.

TT. Thích Pháp Đăng xin ghi nhận, tán thán công đức của quý Thầy cũng như quý vị Phật tử đã về thăm chùa và ủng hộ tịnh tài, tịnh phẩm, nhằm sách tấn sự tiến tu của các hành giả an cư.

Theo đó, đoàn đã đến chùa Nhất Pháp, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai niêm hương bạch Phật, đảnh lễ, cúng dường Tam bảo nơi đây. ĐĐ. Thích Tâm Trọng xin ghi nhận, gởi lời tán thán công đức của quý Thầy cũng như quý Phật tử.

Chùa Nhất Pháp, Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai là một trong những cơ sở trực thuộc Tổ đình Hoằng Pháp và đang trong quá trình xây dựng, chùa do ĐĐ. Thích Tâm Trọng quản lý. ĐĐ. Thích Tâm Trọng đã tổ chức các khóa tu: Ngày tu an lạc, lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan Báo Hiếu… Một năm tặng rất nhiều suất quà từ thiện cho người nghèo. Đại đức đã làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh được giao phó, phục vụ đời sống tín ngưỡng của người dân, có những đóng góp thiết thực.

Buổi cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp đã thập toàn viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai
Cúng dường trường Hạ chùa Huệ Viễn và chùa Nhất Pháp tại Đồng Nai

Tin tức liên quan