Tin Tức

Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam

Cập nhật: 02/09/2020
Ngày 30/08/2020 (nhằm 12/07 Canh Tý ), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn và Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở 2, Bình Chánh.
 

Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam

 

Hiện tại, trường hạ Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở 2 tại Bình Chánh có 800 quý thầy và quý sư cô đang tu học. Đoàn đã dâng cúng tịnh tài, tịnh vật lên ngôi Tam bảo. Sau khi tác bạch, đoàn đã dâng cúng tịnh tài đến từng vị.

Sau khi thọ trai, quý chư Tôn đức Tăng, Ni đã tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, nguyện đem công đức hồi hướng đến cửu huyền thất tổ, sớm sanh về cảnh giới an lành của đức Phật A Di Đà, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ.

Chiều cùng ngày, ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã hướng dẫn Phật tử sắm sanh tịnh tài, tịnh vật để cúng dường trường hạ tại chùa Hoằng Pháp.

Trường hạ chùa Hoằng Pháp do TT. Thượng Chân Hạ Tính trụ trì, hiện đang có 100 chư Tăng đang tu học.

Thượng tọa đã tán thán tinh thần hộ trì Tam bảo của quý Phật tử và ca ngợi Phật giáo Việt Nam có truyền thống tốt đẹp là tinh thần ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu.

Vào dịp này, chúng ta - những người con Phật - cố gắng đến chùa tụng kinh Vu Lan để hiểu được lời Phật dạy về công ơn  sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Từ đó, chúng ta sống có đạo hiếu, là người con tốt trong gia đình và xã hội. Hiểu được đạo lý đó, mỗi người hãy biết quy y Tam bảo, giữ gìn năm giới cấm, tinh tấn tu học để được an vui và giải thoát.

Tổng số tịnh tài tịnh vật cúng dường hai trường hạ với số tiền là 102.000.000 đồng, do các nhà Cấp Cô Độc trong và ngoài nước phát tâm cúng dường.

Buổi tác pháp cúng dường đã thập toàn viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam
Cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp và Học viện Phật Giáo Việt Nam

Tin tức liên quan