Tin Tức

Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ

Cập nhật: 23/07/2022
Ngày 21/07/2022 (nhằm 23/06 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ hướng dẫn Phật tử tổ chức cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, số 49 Võ Văn Tần, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ - Tổ đình Thích Nữ Diệu Kim khai sáng từ thời Pháp thuộc, là một ngôi chùa cổ, cách bến Ninh Kiều 300m, chiếm trọn ba mặt tiền.
 

Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ

 

Sau nhiều năm tu học từ hệ phái Lâm Tế, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Kim đã khai sáng dòng tu dành cho các Ni sư tại Cần Thơ. Ni sư đi đến khá nhiều nơi tu học như An Giang, Long An, Đồng Tháp và nhiều lần quay về Cần Thơ. Năm 1940 Ni sư trở về Cần Thơ lãnh ngôi Tổ đình chùa Bảo An. Năm 1970, Ni sư kêu gọi quyên góp trùng tu chùa Bảo An sau khi chùa xuống cấp. Năm 1978, Ni sư Diệu Kim qua đời. Người đã để hậu sự và giao phó chùa Bảo An cho Ni sư Thích Nữ Trí Thanh. Đến năm 2003 Ni sư Thích Nữ Trí Thanh viên tịch. Người gửi lại Tổ đình Bảo An cho Thầy Thích Minh Thanh quản lý. Tuy vậy Thầy Thích Minh Thanh thường sinh hoạt ở quận 5 Sài Gòn nên người gửi gắm cho Ni trưởng Thích Nữ Trí Tiên quản lý. Mùa An cư kiết hạ năm nay chùa có 40 chư Ni tu học.

ĐĐ. Thích Tâm Huệ hướng dẫn đoàn niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo. Đại diện Phật tử tác pháp cúng dường tịnh tài, tịnh phẩm đến chư Tôn đức Ni, nguyện cầu Phật pháp trường lưu, Phật sự viên thành, pháp sự viên mãn; chư hành giả thân khỏe tâm an, tinh tấn tu học.

Ni Trưởng Thích Nữ Trí Tiên xin ghi nhận, tán thán công đức của quý Thầy cũng như quý vị Phật tử đã trở về thăm chùa và ủng hộ tịnh tài, tịnh phẩm, nhằm sách tấn sự tiến tu của các hành giả an cư.

Buổi cúng dường trường hạ chùa Bảo An, Cần Thơ đã thập toàn viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ
Cúng dường trường Hạ chùa Bảo An, Cần Thơ

Tin tức liên quan