Tin Tức

Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định

Cập nhật: 21/05/2022
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã tới tư gia Phật tử Hoa Đạo ở Nam Định để làm lễ cầu an, cầu siêu.
 

Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định

 

Đoàn đã tụng 13 phẩm kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Công Đức, niệm Phật, cúng thí thực cô hồn, nguyện đem công đức lành hồi hướng cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ; đồng cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, lục thân quyến thuộc của gia đình Phật tử Hoa Đạo đều được sanh về cảnh giới an lành, cầu nguyện dịch bệnh sớm được tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Nhân đây, quý Thầy còn gởi tặng mỗi gia đình đến dự lễ một quyển sách Bài học người phật tử, Phật pháp cứu đời tôi, Gương sáng đông tây.

ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã tán thán tinh thần hộ pháp của gia đình quý Phật tử, không quản ngại khó khăn phục vụ chu đáo tận tình cho đoàn và nguyện chúc gia đình luôn tinh tấn tu hành, là những người con hiếu hạnh, những hộ pháp đắc lực, sống an lành trong ánh hào quang gia hộ của mười phương chư Phật.

Đại diện gia đình Phật tử Hoa Đạo thành kính tri ân trên Hòa thượng Đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp đã hứa khả cho quý Thầy và quý Phật tử đến tư gia để tụng kinh, niệm Phật và phát tâm Bồ đề, chung tay chung sức cho buổi lễ cúng dường trai Tăng được thập toàn viên mãn.

Bữa cơm thân mật tại gia đình là hình ảnh khép lại buổi lễ cúng dường trai Tăng trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định
Cúng dường trai Tăng kỳ siêu tại Nam Định

Tin tức liên quan