Tin Tức

Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng

Cập nhật: 21/06/2022
Ngày 18/06/2022 (nhằm 20/05 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng để cúng dường Tam bảo và tụng kinh cầu an nơi đây.
 

Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng

 

ĐĐ. Thích Tâm Đại xuất thân trong một gia đình có truyền thống theo đạo Phật từ nhỏ, sớm có chí nguyện tìm cầu học đạo. Hơn 10 năm trước, Thầy đã chọn ngôi chùa Hoằng Pháp tại Sài gòn. Sau 10 năm tu học tại chùa Hoằng Pháp, vâng lời tôn sư chỉ dạy, năm 2014, Thầy đã lên vùng đất Liên Hà để hoằng pháp. Ngôi chánh điện tạm được xây dựng lên từ năm 2014. Cơ sở Lâm Pháp tọa lạc tại thôn Đạ Sa, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, được ĐĐ. Thích Tâm Đại quản lý từ năm 2014.

Quý Thầy và quý Phật tử thành tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên ngôi Tam bảo, cùng nhất tâm trì tụng kinh Từ Tâm, kinh Tám Điều, kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn, niệm Phật kinh hành, nguyện đem công đức lành hồi hướng ngôi già lam sớm được khởi công và hoàn thành như ý nguyện, sẽ là ngôi chùa tâm linh hướng dẫn quý Phật tử nơi đây và các Phật tử gần xa về tu tập an vui, giải thoát. Cầu nguyện đất nước thái bình, nhân dân an lạc, dịch bệnh chấm dứt hoàn toàn.

Sau thời tụng kinh, ĐĐ. Thích Tâm Huệ có thời chia sẻ pháp thoại đến đại chúng “Tích Đại Phú Phá Sản”. Từ tích truyện kệ Pháp Cú số 155-156, Đại đức giảng sư nhắn nhủ đến đại chúng phát tâm đến chùa làm công quả, tụng kinh, hãy cố gắng làm điều thiện, sống tốt, nên quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới, tập ăn chay, niệm Phật, sống hiếu thảo với cha mẹ và thuận hòa với bà con lối xóm để có được một cuộc sống tốt đẹp.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng
Cúng dường Tam bảo tại Cơ sở Lâm Pháp, Lâm Đồng

Tin tức liên quan