Tin Tức

Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang

Cập nhật: 08/04/2021
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới chùa Vĩnh Pháp (một chi nhánh của chùa Hoằng Pháp) tại Nha Trang để lễ Phật và cúng dường nhân dịp đầu năm Tân Sửu.
 

Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang

 

Đoàn với sự hướng dẫn của quý Thầy đã trở về chùa, về với nguồn cội tâm linh, trước lễ Phật sau chúc mừng khánh tuế chư Tôn đức Tăng.

Đại chúng sắm sửa hương đăng trà quả, tịnh tài tịnh vật, cung kính cúng dường ngôi Tam bảo. Một Phật tử đại diện cho đoàn tác bạch cúng dường. Sau đó, cùng nhau lắng nghe chia sẻ từ ĐĐ. Thích Tâm Đắc. Đại đức được ra nhận mảnh đất này đến nay đã được 8 năm, hiện nay rất khó khăn và đặc biệt là không có con đường lên chùa. Thầy nhờ ĐĐ. Thích Tâm Huệ vận động các nhà Cấp Cô Độc đóng góp tiền để làm đường lên chùa.

Năm 2018 trận bão lũ đã thổi bay mất mái che trống, làm kinh sách ướt hết. Được Sư phụ và chư Tăng cùng quý Phật tử trong và ngoài nước chung tay, chung sức, chung lòng xây dựng khang trang nhà vệ sinh, trai đường... nhưng chùa vẫn trong thời gian chưa được cấp giấy phép xây dựng chùa. Đến hôm nay thì sứ mạng đó đã được hoàn thành.

Thầy hứa sẽ tu học tinh tấn và nhờ Sư phụ cùng chư Tăng thương tưởng để gìn giữ ngôi Tam bảo nơi đây sẽ trở thành một ngôi chùa tâm linh, hướng dẫn mọi người về tu tập an vui và giải thoát.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang
Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang

Tin tức liên quan