Tin Tức

Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ

Cập nhật: 13/07/2022
Ngày 10/07/2022 (nhằm 12/06 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ hướng dẫn Phật tử tổ chức cúng dường đến chùa Vi Phước tọa lạc tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
 

Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ

 

Chùa Vi Phước ngày mới khai lập (1943) có cơ sở vật chất còn khiêm tốn. Qua thời gian chùa xuống cấp trầm trọng, nhờ sự linh hoạt của vị trụ trì là Ni sư Thích Nữ Chơn Như mà hiện nay chùa có cơ sở khang trang, bề thế, sạch đẹp. Mỗi năm chùa đã ủng hộ khoảng 600 triệu đồng, góp phần ổn định an sinh xã hội địa phương; cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; xây dựng nhà tình thương, gởi tặng hàng ngàn suất quà từ thiện cho người nghèo; xây dựng cầu; vận động người dân, Phật tử góp tiền xây dựng trường học. 

Đại chúng cùng nhau sửa soạn vật phẩm, tịnh tài tịnh vật, tác bạch cúng dường lên ba ngôi Tam bảo dưới sự hướng dẫn của ĐĐ Thích Tâm Huệ.  

Đại diện chùa Vi Phước, Ni sư Thích Nữ Chơn đã tán thán tinh thần hộ trì chánh pháp của quý Phật tử và có đôi lời cùng đại chúng.

Chuyến thiện sự cúng dường Tam bảo đã thập toàn viên mãn trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ
Cúng dường Tam bảo chùa Vi Phước, Thốt Nốt, Cần Thơ

Tin tức liên quan