Tin Tức

Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận

Cập nhật: 08/04/2021
Ngày 29/03/2021 (nhằm 17/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoàng Pháp đã tới chùa Thuận Pháp (một chi nhánh của chùa Hoằng Pháp) tại Phan Thiết, Bình Thuận để lễ Phật cúng dường nhân dịp đầu năm Tân Sửu.
 

Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận

 

Đoàn với sự hướng dẫn của quý Thầy đã trở về chùa, về với nguồn cội tâm linh, trước lễ Phật sau chúc mừng khánh tuế chư Tôn đức Tăng.

Đại chúng sắm sửa hương đăng trà quả, tịnh tài tịnh vật, cung kính cúng dường ngôi Tam bảo. Một Phật tử đại diện cho đoàn tác bạch cúng dường. Sau đó, cùng nhau lắng nghe chia sẻ từ ĐĐ. Thích Tâm Duy. Đại đức là người thứ sáu giữ gìn miếng đất của Tam bảo, do một Phật tử phát tâm cúng dường. Trước giờ, chùa nhất Tăng nhất tự nên giờ vẫn còn vất vả. Thầy cố gắng tiếp bước phát triển.

Quý Thầy cùng quý Phật tử đã kinh hành niệm Phật, cùng cầu nguyện cho mảnh đất sớm hợp được đủ đuyên để xây dựng lên ngôi chùa tâm linh cho Phật tử các nơi về tu tập được an vui và giải thoát.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận
Cúng dường Tam bảo chùa Thuận Pháp, Bình Thuận

Tin tức liên quan