Tin Tức

Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam

Cập nhật: 12/05/2022
Ngày 30/04/2022 (nhằm 30/03 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường Tam bảo, tụng kinh tại chùa Tân Tây (Thiện Pháp) (Phước Mỹ 3, TT. Nam Phước, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), do ĐĐ. Thích Tâm Mẫn trụ trì.
 

Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam

 

ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử đã dâng cúng tịnh tài, tịnh vật lên Tam bảo cùng chư Tôn đức Tăng bổn tự. Đại diện đoàn, Bác sỹ Nguyễn Thị Tứ đã dâng lời tác bạch cúng dường.

Sau khi dùng bữa tối, Đại chúng đã lắng nghe lời chia sẻ Phật pháp từ ĐĐ. Thích Tâm Mẫn về hành trình Nhất Bộ Nhất Bái.

Chùa Tân Tây (Thiện Pháp) có hai thời khóa tụng kinh với khoảng hơn 30 người và Đại đức còn có tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày. Chùa được Giáo hội công nhận thành lập vào năm 2016, do chính gia đình ĐĐ. Thích Tâm Mẫn hiến đất cúng dường và Phật tử phát tâm ủng hộ xây dựng từ năm 2014 cho đến nay.

Theo Đại đức trụ trì cho biết, Thầy sinh năm 1977, tại thôn Phước Mỹ 3, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Thầy xuất gia năm 24 tuổi tại chùa Hoằng Pháp từ năm 2004. Sau khi Thọ cụ túc năm 32 tuổi thì Thầy phát đại nguyện thực hành cuộc hành trình Nhất Bộ Nhất Bái, bắt đầu từ 24/11/2009 tại chùa Hoằng Pháp, Tp. HCM và kết thúc 24/11/2012 tại đỉnh chùa Đồng, Yên Tử, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh, với chặng đường dài hơn 1.860 (km). Kết thúc hạnh nguyện, Đại đức phát tâm trở về quê hương xây dựng chùa để làm nơi tu tập và được Giáo hội cùng chính quyền nơi đây chấp thuận. Từ đây, Đại đức hành đạo với tinh thần nhập thế, góp phần xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, hài hòa đời sống, thực hiện công tác từ thiện nhân đạo... tiếp tục truyền thừa mạng mạch Phật pháp, lợi lạc quần sinh, đạo pháp xiển dương, ích đời lạc đạo.

Sáng hôm sau, đoàn cùng tụng chú Lăng Nghiêm, niệm Phật kinh hành, cầu nguyện dịch bệnh sớm tiêu trừ, thế giới hòa bình, an lạc, ngôi chùa trở thành ngôi nhà tâm linh, hướng dẫn Phật tử về tự tánh, an vui và giải thoát. Tiếp đến là thời tập thể dục ở rừng thiền và dùng điểm tâm trước khi lên đường ra Quảng Bình.

Nhân đây, ĐĐ. Thích Tâm Mẫn đã thành kính tri ân trên Hòa thường ân sư đã quan tâm đến ngôi chùa cùng những người dân ở Quảng Nam.

Đại diện đoàn từ thiện, ĐĐ. Thích Tâm Huệ tán dương công đức và gởi đôi lời đến ĐĐ. Thích Tâm Mẫn và Ban Hộ tự chùa Tân Tây, đã phát tâm hoằng hóa nơi đây.

ĐĐ. Thích Tâm Mẫn đã tán thán tinh thần hộ pháp của quý Phật tử cùng lời chúc tinh tấn hành trì lời Phật dạy, vun bồi giới hạnh, những hộ pháp đắc lực, sống đời an lành.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam
Cúng dường Tam bảo chùa Tân Tây (Thiện Pháp), Quảng Nam

Tin tức liên quan