Tin Tức

Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông

Cập nhật: 21/04/2021
Ngày 18/04/2021 (nhằm 08/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng Phật tử chùa Hoằng Pháp tới Đắk Nông để cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên ngôi Tam bảo chùa Pháp Viên.
 

Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông

 

Chùa Pháp Viên, thuộc xã Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông, được thành lập vào năm 2005 với bao tâm huyết của những người đi trước. Từ nhiều năm nay chùa là nơi sinh hoạt tâm linh cho bà con Phật tử trong vùng. Theo thời gian, giảng đường tạm thời của chùa đã xuống cấp và cần phải tu sửa lại để đảm bảo sự tu học của quý Phật tử được an toàn hơn. Do đó, quý Thầy quyết định đầu năm Tân Sửu sẽ cải tạo lại ngôi giảng đường bằng cách nâng nền, thay đổi toàn bộ kết cấu và phần mái với chi phí dự tính trên dưới một tỷ đồng.

Nhận thấy sự khó khăn của Đại đức trụ trì chùa Pháp Viên, đoàn từ thiện đã vận động các nhà Cấp Cô Độc, các mạnh thường quân, quý Phật tử gần xa được 122.000.000 đồng. Đoàn đã cúng dường số tiền này với mong muốn góp phần xây dựng nên một pháp hội trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh nơi miền núi xa xôi hẻo lánh này.

Tại đây, quý Thầy và quý Phật tử đã đảnh lễ Tam bảo, một Phật tử đại diện tác bạch cúng dường. Cả đoàn cùng tụng kinh, niệm Phật cầu nguyện ngôi Tam bảo sớm hoàn thành.

 ĐĐ. Thích Tâm Kiên, Trụ trì chùa Pháp Viên đã tán thán tinh thần hộ trì Tam bảo của quý Phật tử và nguyện cầu hồng ân Tam bảo hộ trì cho gia đình các Phật tử luôn sống an vui trong ánh hào quang mười phương chư Phật.

Trên đường trở về chùa, đoàn có chuyến phóng sanh ở Bình Phước. Nhân đây, nhận thấy tại cầu 38, QL.14, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đoàn đã cùng tụng kinh, niệm Phật, nguyện đem việc thiện lành này hồi hướng đến những hương linh bị tai nạn nơi đây sớm siêu sinh.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông
Cúng dường Tam bảo chùa Pháp Viên, Đắk Nông

Tin tức liên quan