Tin Tức

Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Cập nhật: 21/05/2022
Ngày 01/05/2022 (nhằm 01/04 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã có chuyến cúng dường Tam bảo, tụng kinh cầu an, cầu siêu tại chùa Đống Cao, Thanh Hóa, do ĐĐ. Thích Tâm Hưng trụ trì.
 

Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa

 

Chùa Đống Cao ở thôn Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa, theo sử liệu còn được ghi lại trên bia đá đặt tại chùa, đây là một di tích Văn hóa tâm linh có chiều dài lịch sử trên 300 năm. Qua nhiều lần trùng tu và kiến tạo, chùa vẫn giữ được những nét mộc mạc và đặc trưng của một cổ tự xứ Bắc.

Vài năm trước, nhận thấy ngôi chùa không thể thiếu vị trụ trì, nhưng với tấm lòng mộ đạo của bà con Phật tử, một nhóm Phật tử tại chùa Đống Cao đã về chùa Hoằng Pháp thỉnh mời chư Tăng ra đạo tràng để hướng dẫn Phật tử. ĐĐ. Thích Tâm Hưng lúc này vừa hoàn thành xong chương trình Phật học nên đã phát tâm nối gót Như Lai hoằng truyền Phật pháp.

Nhân duyên đầy đủ, ngày hôm nay mái chùa đã có sự hướng dẫn của vị Tăng trẻ nhiệt thành. Nhận được sự nâng đỡ của Ban Trị sự cùng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và tấm lòng yêu thương của quý Phật tử, ĐĐ. Thích Tâm Hưng chính thức được bổ nhiệm trụ trì chùa Đống Cao. Đại đức khiêm hạ và tôn trọng mọi người nên nhận được tình yêu thương từ những anh em đồng tu đến giúp đỡ và các Phật tử về tu tập. Mỗi ngày, chùa có khóa tụng kinh buổi tối khoảng 30 người cùng tu, thầy còn mở nhiều khóa tu: Khóa tu Ươm mầm Hoa sen, Khóa tu Một Ngày, Khóa tu Con Đã Về... Đặc biệt, trong đó Khóa tu Ươm mầm Hoa sen có sức ảnh hưởng lớn đối với nhận thức của các bạn trẻ, cảm nhận giá trị của sự tĩnh tại trong cuộc sống. Các bạn cũng đã hiểu một phần nào về chữ hiếu, biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn, biết hối hận về những việc mình đã làm sai và từ đó sửa sai.

 Đoàn đã dâng cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên ngôi Tam bảo. Phật tử đại diện trong đoàn tác bạch cúng dường, cầu nguyện dịch bệnh sớm được tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, ngôi chùa Đống Cao sẽ là ngôi chùa tâm linh, hướng dẫn Phật tử khắp nơi về tu tập để được an vui và giải thoát.

ĐĐ.Thích Tâm Hưng thành kính tri ân trên Hòa thượng ân sư đã quan tâm đến ngôi chùa và những người dân ở Thanh Hóa.

Đại diện đoàn từ thiện, ĐĐ. Thích Tâm Huệ tán dương công đức và gởi đôi lời đến ĐĐ. Thích Tâm Hưng cùng Ban Hộ tự chùa Đống Cao đã phát tâm hoằng pháp độ sanh tại nơi đây.

ĐĐ. Thích Tâm Hưng đã tán thán tinh thần hộ pháp của quý Phật tử cùng lời chúc tinh tấn hành trì lời Phật dạy, vun bồi giới hạnh, những hộ pháp đắc lực, sống đời an lành.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Cúng dường Tam bảo chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Tin tức liên quan