Tin Tức

Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi

Cập nhật: 11/05/2022
Ngày 29/04/2022 (nhằm 29/03 Nhâm Dần), phái đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp có chuyến cúng dường Tam bảo, tụng kinh cầu an, cầu siêu tại chùa An Sơn (An Định, Phổ Thuận, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), do ĐĐ. Thích Tâm Khuyến trụ trì.
 

Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi

 

Chùa An Sơn tồn tại từ năm 1967, ban đầu chỉ là một am nhỏ. Chùa tuy vẫn còn khó khăn về kinh tế, nhưng do nhu cầu sinh hoạt tu học nên năm 1988, được sự cho phép của chính quyền địa phương, Phật tử đã đóng góp trùng tu cũng như thành lập Ban Hộ tự trợ giúp việc tu học nơi đây. Giờ đây đều đã đi vào nề nếp sinh hoạt thường xuyên. Đến năm 2019, ĐĐ. Thích Tâm Khuyến nhận trông coi cho đến ngày nay. Thầy đã xây dựng thêm các công trình phụ: Tăng xá, nhà bếp... Hàng ngày, chùa An Sơn đều có khóa tụng kinh buổi tối, khoảng 40 người và còn tổ chức khóa tu một ngày niệm Phật.

ĐĐ. Thích Tâm Huệ đã dâng cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên ngôi Tam bảo. Phật tử đại diện trong đoàn tác bạch cúng dường.

Đoàn cùng nhau đọc tụng 13 phẩm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, niệm Phật và thực hiện nghi thức Cúng Thí Thực Cô Hồn, cầu nguyện dịch bệnh sớm được tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, ngôi chùa An Sơn sẽ là ngôi chùa tâm linh, hướng dẫn Phật tử khắp nơi về tu tập để được an vui và giải thoát.

 ĐĐ. Thích Tâm Khuyến thành kính tri ân trên Hòa thượng ân sư đã quan tâm đến ngôi chùa và những người dân ở Quảng Ngãi.

Đại diện đoàn từ thiện, ĐĐ. Thích Tâm Huệ tán dương công đức và gởi lời đến ĐĐ. Thích Tâm Khuyến cùng Ban Hộ tự chùa An Sơn, đã phát tâm hoằng pháp độ sanh tại vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi.

ĐĐ. Thích Tâm Khuyến đã tán thán tinh thần hộ pháp của quý Phật tử cùng lời chúc tinh tấn tu học, là những người con hiếu hạnh, những hộ pháp đắc lực, có đời sống an lành.

Nhân đây, quý Thầy còn gởi tặng mỗi gia đình phần quà pháp bảo, gồm: sách Bài học em đến chùa, Bài học thanh thiếu niên, kinh Vu Lan Báo Hiếu...

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi
Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi

Tin tức liên quan