Tin Tức

Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ

Cập nhật: 24/07/2022
Ngày 21/07/2022 (nhằm 23/06 Nhâm Dần), được sự hoan hỷ hứa khả từ ĐĐ. Thích Tâm Trường, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, chư Tăng và Phật tử đã có chuyến cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường tại chùa Phước Long (Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ) do Ni sư Thích Nữ Như Tâm trụ trì.
 

Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ

 

Thời gian diễn ra Đại Giới Đàn Huệ Trường, Phật lịch 2566 từ ngày 22-24/07/2022 (nhằm 24-26/06 Nhâm Dần), với sự vân tập 300 giới tử về thọ giới. Điểm truyền giới Tăng: Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ). Điểm truyền giới Ni: Chùa Phước Long (Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ). Khai mạc Giới đàn vào lúc 7h30 ngày 22/07/2022 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam.

Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ, Nguyên Ủy viên HĐTS, Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự Phật giáo Tp. Cần Thơ, nguyên hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Tp. Cần Thơ, Trụ trì chùa Phổ Quang. Sinh thời Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Trường là bậc chứng minh đạo sư có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, từ công tác Phật sự của Giáo hội, đào tạo Tăng Ni, làm Tôn chứng sư, Giáo thọ sư, Yết-ma A-xà-lê, Đàn đầu Hòa thượng các Đàn giới rồi Hòa thượng được cung thỉnh làm chứng minh đạo sư của Giáo hội. Tâm phụng sự của Ngài luôn nhiệt huyết chưa bao giờ than vãn.

Đại giới đàn Huệ trường, bậc danh Tăng xuất chúng. Mục đích để các giới tử nương nhờ ân đức cao dày của chư Tôn đức tiền nhân và noi theo hạnh của quý Ngài để tu học. Tổ chức đại giới đàn với mục đích truyền trao giới pháp để giữ gìn và phát triển đạo mạch của Phật tổ Như Lai, trau dồi giới đức tấn tu đạo nghiệp.

Đoàn đã sửa soạn thân tâm, với lòng thành kính cúng dường tịnh tài, tịnh phẩm đến Đại Giới Đàn. Đoàn được Ni sư Thích Nữ Như Tâm tiếp nhận phẩm vật cúng dường và được lắng nghe lời pháp nhũ của Ngài đến với quý Phật tử trong đoàn, để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật.

Qua đây, Ni sư đã tán thán tinh thần hộ trì Tam bảo, tri ân và báo ân đến quý Phật tử, đồng thời gửi lời cầu chúc tới gia quyến vô lượng công đức, vô lượng cát tường.

Hình ảnh ghi nhận:

Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ
Cúng dường Đại Giới Đàn Huệ Trường, Cần Thơ

Tin tức liên quan