Tin Tức

Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

Cập nhật: 19/01/2021
Ngày 15,16/01/2021 (nhằm 03,04/12 Canh Tý), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến phóng sanh tại chợ nổi Cái Răng, Ninh Kiều, Cần Thơ.
 

Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

 

Chiều ngày 15/01/2021 (nhằm 03/12 Canh Tý), đoàn đã tới đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ. Tại đây, ĐĐ. Thích Tâm Tri đã có thời pháp thoại Bốn Cái Khó ở Đời. Được làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe diệu pháp là khó, được gặp Phật là khó. Phật là đức Bổn Sư, là vị đã giác ngộ, lìa khỏi khổ đau. Pháp là toàn bộ những gì đức Phật dạy, Tăng là đoàn thể bốn vị tỳ kheo trở lên, tu hành thanh tịnh và hòa hợp.

Tự thân mỗi người đã sẵn ba ngôi báu, chúng ta hãy triển khai ba ngôi báu của mình để ngày một sáng suốt hơn. Chúng ta tu cho mình chính là tu cho mọi người, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phát triển, xa lìa những điều mà thế gian cho là không phù hợp như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Chúng ta nên tạo phước báo, ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, sám hối, tụng kinh, làm tất cả những việc thiện để tạo tư lương cho kiếp tới.

Ngày 16/01/2021 (nhằm 04/12 Canh Tý), quý Thầy cùng Phật tử có thời công phu khuya, hồi hướng công đức lần này đến với hương linh Nguyễn Thị Nga (PD. Diệu Nguyệt), từ trần ngày 24/08 Canh Tý, hưởng thọ 64 tuổi.

Theo đó, đoàn có chuyến tham quan, phóng sanh tại chợ nổi Cái Răng, Ninh Kiều, Cần Thơ. Chợ nổi Cái Răng là khu chợ sầm uất, là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới, là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sau khi tham quan và mua một số trái cây tươi ở chợ nổi, đoàn đã thực hiện nghi thức phóng sanh: truyền thọ quy y, niệm Phật… tại nơi đây. Việc phóng sanh mang lại nhiều phước báu, nên chúng ta thường làm việc phóng sanh và khuyên bảo mọi người cùng làm.

Hình ảnh ghi nhận:

Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ
Chuyến tham quan và phóng sinh tại chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

Tin tức liên quan