Tin Tức

Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định

Cập nhật: 16/05/2022
Ngày 05/05/2022 (nhằm 05/04 Nhâm Dần), Được sự hoan hỷ hứa khả của Hòa thượng đạo trưởng Tổ đình Hoằng Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng 45 Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định.
 

Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định

 

Nghi thức phóng sinh là nét đẹp trong văn hóa Việt Nam nói chung và của Phật giáo nói riêng. Phóng sinh là phương tiện để tu tập. Về mặt hình thức phóng sinh có nghĩa là mình đừng có kìm kẹp mà là để cho các loài vật được tự do. Còn về nghĩa bóng, phóng sinh là phóng thích những cái tâm ô uế như cái tâm tham lam, đố kị, hơn thua và thù hận ra khỏi người mình để được tự do thoải mái. Ý nghĩa của phóng sinh là gieo nhân lành, giải oán thù, giải cứu một vị Phật tương lai, tôn trọng quyền sống của muôn loài, chúng sinh là người thân của chúng ta từ bao kiếp. Giải cứu chúng sinh là giải cứu cha mẹ, anh em chúng ta từ kiếp trước.

Đoàn đã mua được hơn 300 kg các loại cá và thuê xe chở tới sông Đào, Nam Định để phóng sinh.

Qúy Thầy và Phật tử đã thực hiện nghi thức phóng sinh. ĐĐ Thích Tâm Huệ, Trưởng Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp làm lễ sái tịnh và cùng với Phật tử tụng kinh, quy y, niệm Phật.

Đại đức đã nhắn nhủ đến đại chúng về mười công đức của việc phóng sanh. Ngoài ra, chỗ đáng quý của việc phóng sinh tức là gần như hoàn thành ba cách của sự bố thí, gồm: Tài thí, pháp thí và vô úy thí. Do sự hội tụ này mà sinh nên nhiều công đức thù thắng. Phóng sinh là việc làm thể hiện lòng từ bi mong muốn đem an lạc, hạnh phúc đến cho tất cả chúng sanh.

Nhân đây, ĐĐ. Thích Tâm Huệ gởi tặng những phần quà pháp bảo, gồm: sách truyện tranh Minh họa quả báo sát sanh, Quả báo sát sinh và phóng sanh đến những người trong đoàn.

Hình ảnh ghi nhận:

Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định
Chuyến phóng sinh tại sông Đào, Nam Định

Tin tức liên quan