Tin Tức

Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi

Cập nhật: 13/04/2022
Ngày 11/04/2022 (nhằm 11/03 Nhâm Dần), ĐĐ. Thích Tâm Huệ và Phật tử chùa Hoằng Pháp kết hợp cùng công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ NYN (Giám đốc Nguyễn Thụy Ý Ngân) có chuyến phóng sanh tại phà Cá Lăng, Củ Chi.
 

Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi

 

Nghi thức phóng sanh là nét đẹp trong văn hóa Việt Nam nói chung và của Phật giáo nói riêng. Phóng sanh là phương tiện để tu tập. Về mặt hình thức phóng sanh có nghĩa là mình đừng có kìm kẹp mà để cho các loài vật được tự do. Trên hết, phóng sanh là phóng thích những cái tâm ô uế như cái tâm tham lam, đố kị, hơn thua và thù hận ra khỏi con người mình để mình được tự do thoải mái.Ý nghĩa của phóng sanh là gieo nhân lành, giải oán thù, giải cứu một vị Phật tương lai, tôn trọng quyền sống của muôn loài, chúng sanh là người thân của chúng ta từ bao kiếp. Giải cứu chúng sanh là giải cứu cha mẹ, anh em chúng ta từ kiếp trước.

Chỗ đáng quý của phóng sanh gồm đủ ba việc:

- Tài thí: Thí xả tiền của cứu giúp mạng sống loài vật.

- Pháp thí: Trong lúc phóng sinh thực hiện nghi thức truyền thọ tam quy và niệm Phật hồi hướng cho tất cả loài vật.

- Vô úy thí: Phóng sanh là ban cho loài vật sự không sợ hãi vì bị giết hại.

Với ý nghĩa đó, công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ NYN phát tâm mua các loài vật để cứu sống chúng, trao cho chúng cơ hội tiếp tục sống. Phóng sanh là việc làm thể hiện lòng từ bi mong muốn đem an lạc, hạnh phúc đến cho tất cả chúng sanh.

Đoàn đã mua được một số cá trê và chở ra phà Cá Lăng để phóng sinh. Đoàn đã quy y, niệm Phật và thực hiện nghi thức phóng sanh.

Nhân đây ĐĐ. Thích Tâm Huệ gởi tặng những phần quà pháp bảo, gồm: sách Truyện tranh minh họa Quả báo sát sanh và phóng sanh đến mọi người trong đoàn.

Hình ảnh ghi nhận:

Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi
Chuyến phóng sinh tại phà Cá Lăng, Củ Chi

Tin tức liên quan