Tin Tức

Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận

Cập nhật: 07/04/2021
Ngày 02/04/2021 (nhằm 21/02 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã có chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Bình Thuận.
 

Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận

 

Công đức của việc phóng sanh thật cao quý rộng lớn nhất, vì gồm đủ ba cách bố thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí.

Quý Thầy, Phật tử đã thực hiện nghi thức quy y và niệm Phật. Quý Thầy phát tâm đại từ bi truyền thọ tam quy y nhằm giúp kết duyên lành với Phật pháp. Ý nghĩa sâu xa của việc phóng sinh là quý Thầy và các Phật tử đều niệm danh hiệu Phật, để gieo nhân lành vào tâm thức, nhờ đó mà kiếp sau nếu được làm người sẽ có thể gặp Phật pháp, biết tu hành, sớm sanh về cảnh giới tốt đẹp, viễn ly nỗi khổ của luân hồi sáu nẻo.   

Việc phóng sanh mang lại nhiều phước báu, nên chúng ta thường làm việc phóng sanh và khuyên bảo mọi người cùng làm.

Hình ảnh ghi nhận:

Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận
Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận
Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận
Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận
Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận
Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận
Chuyến phóng sanh tại biển Cà Ná, Ninh Thuận

Tin tức liên quan