Tin Tức

Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung

Cập nhật: 06/11/2020
Trong tinh thần từ bi của người con Phật, chùa Hoằng Pháp phát động chương trình từ thiện hỗ trợ cho những người dân trong vùng lũ tại các tỉnh miền Trung. Ngày 03-04/11/2020 (nhằm 18-19/09 Canh Tý), đủ duyên lành, quý thầy cùng đoàn từ thiện chùa Hoằng Pháp đã tới Quảng Bình và Quảng Trị để gởi tặng quà cho bà con vùng lũ.
 

Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung

 

Đoàn từ thiện đã lần lượt hỗ trợ đến các địa điểm như sau:

1. Trường tiểu học Hàm Ninh, Quảng Bình: hỗ trợ số tiền 37.500.000 đồng sửa chữa hồ bơi, gởi tặng 1.500 tập vở, 60 áo phao, 8 thùng bánh quy, 2 thùng kẹo, 6 thùng nước suối và 100 sách Bài học thanh thiếu niên. Tổng số tiền là 59.980.000 đồng.

2. Xã Hàm Ninh, Quảng Bình: gởi tặng 340 phần quà (700.000/phần) đến hộ gia đình thiệt hại tài sản và hỗ trợ 10 hộ dân thiệt hại nặng nhất, đặc biệt khó khăn, số tiền 27.000.000 đồng. Tổng số tiền là 265.000.000 đồng.

3. Xã Duy Ninh, Quảng Bình: gởi tặng 340 phần quà (700.000/phần) đến hộ gia đình thiệt hại tài sản và hỗ trợ 10 hộ dân thiệt hại nặng nhất, đặc biệt khó khăn, số tiền 38.300.000 đồng. Tổng số tiền là 276.300.000 đồng.

4. Trường Tiểu học Xuân Ninh, Quảng Ninh: hỗ trợ số tiền 17.500.000 đồng sửa chữa thiết bị học tập, gởi tặng 1.500 tập vở, 60 cái áo phao, 7 thùng bánh quy, 3 thùng kẹo, 6 thùng nước suối và 100 sách Bài học thanh thiếu niên. Tổng số tiền là 39.980.000 đồng.       

5. Huyện Triệu Phong, Quảng Trị: hỗ trợ 300 phần quà (700.000/phần) đến những người mù tại 18 xã trong vùng, hỗ trợ 10 hộ dân thiệt hại nặng nhất, đặc biệt khó khăn, số tiền 27.500.000 đồng. Tổng số tiền là 230.500.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền từ thiện chuyến cứu trợ miền Trung này là 871.760.000 đồng.

Dịp này, đoàn đã ghé thăm tư gia cô Nguyên Tâm, Quang Trung, Đồng Thới và cô Quảng Lương, Đồng Hải, Đồng Thới để tụng kinh cầu an.  

Chuyến từ thiện này, đoàn được quán Sen Chay (số 91 Lê Ngọc Hân, Đồng Hới) cùng quý Phật tử hỗ trợ những bữa ăn.

Hình ảnh ghi nhận:

Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung
Chuyến cứu trợ lũ lụt miền Trung

Tin tức liên quan