Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Chương trình cúng dường trường hạ năm Canh Tý

Cập nhật: 05/07/2020
 

Chương trình cúng dường trường hạ năm Canh Tý

 

Chương trình cúng dường trường hạ Canh Tý

(Ngày 09/08/2020 nhằm 20/06 Canh Tý)

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến!

Nhằm hướng dẫn quý Phật tử nương về ba ngôi báu là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và tạo phước báu trên bước đường tu tập của mình. Mùa An cư kiết hạ năm Canh Tý, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp tổ chức đi cúng dường trường hạ tại Hóc Môn, Bình Chánh và Cần Thơ.

(Mỗi Phật tử đi đóng 1.000.000 đồng, gồm 600.000 đồng tiền cúng dường 4 chùa, 200.000 đồng tiền xe đi và về, 10.000 đồng tiền bồi dưỡng tài xế, 50.000 đồng tiền ăn, 140.000 đồng tiền mua phẩm vật cúng dường 4 chùa.)

Quý Phật tử đăng ký tại:

- Văn phòng chùa Hoằng Pháp, số ĐT: 02837130002

- Phật tử Hoa Đạo, số ĐT: 0338197187

* Ngày 09/08/2020 (nhằm 20/06 Canh Tý):

- 4h00: Tập trung trước tháp Linh chùa Hoằng Pháp, nghe Thầy Thích Tâm Huệ, Trưởng đoàn từ thiện, phổ biến chương trình đi cúng dường 4 trường hạ.

- 5h00: Tác bạch cúng dường trường hạ chùa Hoằng Pháp (Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. HCM).

- 6h00: Di chuyển đến Học viện Phật giáo Việt Nam ở Lê Minh Xuân, Bình Chánh.

- 7h30: Tác bạch cúng dường tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Bình Chánh.

- 08h30: Bắt đầu di chuyển xuống Cần Thơ, trên đường đi sẽ dùng cơm trên xe.

- 13h00: Tác bạch cúng dường trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Cần Thơ.

- 14h00: Tác bạch cúng dường trường hạ chùa Phước Long, Cần Thơ.

- 15h00: Lên xe về chùa Hoằng Pháp, ăn cơm chiều trên xe

- 19h30h: Về đến chùa Hoằng Pháp.

Chúc chuyến đi thập toàn viên mãn.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

                   Chùa Hoằng Pháp, ngày 04 tháng 07 năm 2020

                                                TM. Ban Từ Thiện

                                           

                                            Đại đức Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan