Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Chương trình cúng dường 8 chùa đầu năm Tân Sửu

Cập nhật: 20/01/2021
 

Chương trình cúng dường 8 chùa đầu năm Tân Sửu

 

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG 8 CHÙA ĐẦU NĂM TÂN SỬU

Ngày 12/02/2021 (nhằm 01/01 Tân Sửu))

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến!

Nhằm hướng dẫn quý Phật tử nương về ba ngôi báu là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và tạo phước báu trên bước đường tu tập của mình. Nhân Tết cổ truyền dân tộc năm Tân Sửu, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp tổ chức đi cúng dường 8 chùa tại Hóc Môn, Thủ Đức và Bình Dương.

Mỗi Phật tử đi đóng 1.100.000 đồng, gồm 560.000 đồng tiền cúng dường 8 chùa, 200.000 đồng tiền xe đi và về, 10.000 đồng tiền bồi dưỡng tài xế, 55.000 đồng tiền ăn, 275.000 đồng tiền mua phẩm vật cúng dường 8 chùa. Bữa ăn sáng quý Phật tử tự mang theo để dùng.

* Ngày 01/01 Tân Sửu:

- 5h: tập trung trước tháp Linh chùa Hoằng Pháp, nghe Thầy Thích Tâm Huệ, Trưởng đoàn phổ biến chương trình đi cúng dường 8 chùa.

- 6h: Tác bạch cúng dường chùa Hoằng Pháp (Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. HCM).

- 7h: Lên xe đi Q.12.

- 7h30: Tới chùa Khánh An, Q.12, tác bạch cúng dường Tam bảo.

- 8h30: Tới chùa Vạn Đức, Thủ Đức, tác bạch cúng dường Tam Bảo

- 9h30: Tới chùa Từ Quang, Thủ Đức, tác bạch cúng dường, nghe thời pháp thoại từ TT. Thích Thiện Ý, Trụ trì chùa Từ Quang, tham quan và ăn cơm trưa tại chùa.

- 12h30: Tới chùa Hội Khánh, Bình Dương, tác bạch cúng dường.

- 13h30: Tới Thiền viện Phúc Trường, Bình Dương, tác bạch cúng dường.

- 14h30: Tới chùa Đức Hòa, Bình Dương, tác bạch cúng dường.

- 15h30: Tới chùa Bửu Nghiêm, Bình Dương, tác bạch cúng dường, nghe thời pháp thoại từ Thượng tọa trụ trì, tham quan và ăn cơm chiều tại chùa.

- 17h: Lên xe về chùa Hoằng Pháp.

Chúc chuyến đi thập toàn viên mãn.

Quý Phật tử đăng ký tại:

- Văn phòng chùa Hoằng Pháp, số ĐT: 0283.713.0002

- Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp: ĐĐ. Thích Tâm Huệ, số ĐT: 0775.984.136

- Phật tử Hoa Đạo, số ĐT: 0338.197.187

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

                                               Chùa Hoằng Pháp, ngày 15 tháng 01 năm 2021

                       TM. Ban Từ Thiện

 

 

                           Đại đức Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan