Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Chương Trình Cúng Dường 10 Chùa Đầu Năm Canh Tý

Cập nhật: 27/12/2019
 

Chương Trình Cúng Dường 10 Chùa Đầu Năm Canh Tý

 

Chương Trình Cúng Dường 10 Chùa Đầu Năm Canh Tý

(Ngày 25/01/2020 nhằm 01/01 Canh Tý)

Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử thân mến!

Nhằm hướng dẫn quý Phật tử nương về ba ngôi báu là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và tạo phước báu trên bước đường tu tập của mình. Tết cổ truyền dân tộc năm Canh Tý, Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp tổ chức đi cúng dường 10 chùa tại Hóc Môn và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mỗi Phật tử đi đóng 1.000.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền cúng dường 10 chùa, 200.000 đồng tiền xe đi và về, 10.000 đồng tiền bồi dưỡng tài xế, 40.000 đồng tiền ăn, 250.000 đồng tiền mua phẩm vật cúng dường 10 chùa. Bữa ăn sáng quý Phật tử tự mang theo để dùng.

* Ngày 01/01 Canh Tý:

- 5h: Tập trung trước tháp Linh chùa Hoằng Pháp, nghe Thầy Thích Tâm Huệ, Trưởng đoàn phổ biến chương trình đi cúng dường 10 chùa.

- 6h30: Tác bạch cúng dường chùa Hoằng Pháp (Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. HCM).

- 7h30: Lên xe đi  Bà Rịa - Vũng Tàu.

- 10h30: Tới Tịnh xá Ngọc Hải (Long Hải, Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu), tác bạch cúng dường, ăn cơm trưa tại Tịnh xá.

- 11h30: Tới chùa Bửu Lâm Tự (Long Hải, Bàu Sen, Bà Rịa - Vũng Tàu), tác bạch cúng dường.

- 12h15: Tới Tịnh xá Huỳnh Lâm (Long Hải, Bàu Sen, Bà Rịa - Vũng Tàu), tác bạch cúng dường.

- 13h: Tới chùa Phật Bửu Tự (Long Hải, Bàu Sen, Bà Rịa - Vũng Tàu), tác bạch cúng dường.

- 13h45: Tới chùa Thích Ca (28 CMT8, Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu), tác bạch cúng dường.

- 14h30: Tới chùa Phổ Quang (Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), tác bạch cúng dường.

- 15h15: Tới chùa Đại Tòng Lâm (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), tác bạch cúng dường.

- 16h15: Tới Thiền  viện Huệ Chiếu (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), tác bạch cúng dường.

- 17h: Tới Ni viện Thiện Hòa (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), tác bạch cúng dường, dùng cơm chiều tại Ni viện.

- 18h: Lên xe về chùa Hoằng Pháp.

Chúc chuyến đi thành tựu viên mãn.

Quý Phật tử đăng ký tại:

- Văn phòng chùa Hoằng Pháp, số ĐT: 0283.713.0002

- Ban Từ thiện chùa Hoằng Pháp: Đại đức Thích Tâm Huệ, số ĐT: 0775.984.136

- Phật tử Hoa Đạo, số ĐT: 0338.197.187

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Chùa Hoằng Pháp, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

TM. Ban Từ Thiện

 

 

Đại đức Thích Tâm Huệ

Tin tức liên quan