Thu - Chi Chi Tiết

Chi tiết thu-chi từ thiện và phóng sanh T6/2017

Cập nhật: 13/07/2017
 

Chi tiết thu-chi từ thiện và phóng sanh T6/2017

 

BẢNG CHI TIẾT TỪ THIỆN VÀ PHÓNG SANH

THÁNG 06/2017

I/ TỪ THIỆN 5 ĐỢT VỚI SỐ TIỀN = 142.608.000Đ

1/ Ngày 11/06/2017 (nhằm 17/05 Đinh Dậu) tặng 300 phần quà cho học sinh nghèo xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai = 17.100.000đ

2/ Ngày 22/06/2017 (nhằm 28/05 Đinh Dậu) hỗ trợ dân ấp Hưng Hiệp, tỉnh Đồng Nai = 80.000.000đ làm đường.

3/ Tặng 86 phần quà người mù xã Suối Tre, tỉnh Đồng Nai = 21.758.000đ

4/ Ngày 28/06/2017 (nhằm 05/06 Đinh Dậu) cúng dường trường hạ chùa Phật Hiện = 11.250.0000đ, chùa Huệ Giác = 11.250.000đ

5/ Cho người nghèo = 1.250.000đ

II/ PHÓNG SANH 5 ĐỢT VỚI SỐ TIỀN = 33.734.000Đ

1/ Ngày 04/06/2017 (nhằm 10/05 Đinh Dậu) phóng sanh, gồm: le le, vịt trời, cò ở Ô Môn, Cần Thơ = 4.470.000đ

2/ Ngày 07/06/2017 (nhằm 13/05 Đinh Dậu) phóng sanh bìm bịp, vịt trời, le le, cò nhạn ở rừng U Minh Thượng – Kiên Giang = 16.310.000đ

3/ Ngày 15/06/2017 (nhằm 21/05 Đinh Dậu) phóng sanh cá, cào cào = 1.550.000đ

4/ Ngày 18 - 19/06/2017 phóng sanh chim sẻ = 8.720.000đ

5/ Ngày 22/06/2017 (nhằm 28/05 Đinh Dậu) phóng sanh cá, lươn, ốc bươu, sóc = 2.684.000đ.

Ban từ thiện xin chân thành tri ân chú Chín hỗ trợ xe đi phóng sanh ở rừng U Minh Thượng, chú Việt, chú Tịnh Quý hỗ trợ xe tải chuyên chở cả đoàn cùng phẩm vật cúng dường ở Đồng Nai.

Hiện còn 11 suất mai táng ở tháp Long Thọ - Củ Chi -  Tp. Hcm.

Tin tức liên quan