Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáoTừ thiện tháng 01/2024

Cập nhật: 29/03/2024
 

Báo cáoTừ thiện tháng 01/2024

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 01/2024

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/01/2024

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

14.000.000

04/01/2024

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

20.000.000

06/01/2024

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 3 tấn gạo

39.000.000

08/01/2024

Cô Gin Yam

20.000.000

10/01/2024

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ thêm 1.885 kg gạo

25.448.000

10/01/2024

Cô Kim Ngân- công ty Trạng Nguyên cúng làm đường ở khu vực 4, khu vực 5, Cái Khế, Cần Thơ

10.000.000

12/01/2024

Tịnh Trang- công ty Trang An Toàn cúng làm đường ở khu vực 4, khu vực 5, Cái Khế, Cần Thơ

10.000.000

12/01/2024

Thầy Huệ và Phật tử

5.320.000

14/01/2024

Gạo Phương Ngọc cúng 250 kg gạo ST 25

6.250.000

16/01/2024

Cô Rộng

500.000

20/01/2024

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 1 tấn gạo ở UBND Xã Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh

13.500.000

22/01/2024

Công ty may mặc áo thun hỗ trợ

20.000.000

24/01/2024

Một Phật tử

10.000.000

 

Tổng

194.018.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T01/2024

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

20/12/2023

Tuệ Hân

20.000

21/12/2023

216934

10.000

24/12/2023

Một Phật tử

500.000

25/12/2023

FT23359920049209

50.000

28/12/2023

Tuệ Hân

20.000

30/12/2023

Nguyễn Thị Ngọc Hương

500.000

02/01/2024

Diệu Hương

500.000

03/01/2024

Lâm Thị Nhi

1.000.000

03/01/2024

Gửi thầy Tâm Huệ làm Phật sự

15.000.000

04/01/2024

Phạm Hoàng Việt, Triệu Mai Lan

200.000

04/01/2024

Diệu Hoa

1.000.000

05/01/2024

Tuệ Hân

20.000

05/01/2024

Nguyễn Văn Quang

3.500.000

06/01/2024

Cúng dường tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chùa Đăng Pháp, thầy Tâm Quang và tiền đi máy bay

108.000.000

08/01/2024

Triệu Mai Lan

500.000

14/01/2024

Nhóm bạn gạo Tuyết Ngọc cúng bệnh nhân Ung Bướu và khiếm thị

5.000.000

15/01/2024

Gia đình cô Luyến Q12, cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

5.000.00

17/01/2024

Lê Thị Anh Lam

100.000

21/01/2024

Tuệ Hân

20.000

22/01/2024

Đỗ Trọng Nghị cúng 10 chùa

10.000.000

23/01/2024

Sư cô Diệu Đức

300.000

26/01/2024

IBFT

1.000.000

27/01/2024

Lê Thị Quyên

500.000

28/01/2024

Một Phật tử

100.000

28/01/2024

Lê Thị Anh Lam

500.000

29/01/2024

IBUNG gửi thầy làm Phật sự

15.000.000

29/01/2024

Tuệ Hân

20.000

29/01/2024

Cô Luyến cúng dường làm đường ở Cái Khế, Cần Thơ

20.000.000

29/01/2024

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 1.115 kg gạo

15.052.000

29/01/2024

Hồ Thị Thiên Ly

300.000

 

TỔNG

198.712.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/01/2024

Cúng dường chùa Nhất Pháp, chùa Định Pháp

4.220.000

03/01/2024

I BUNG cúng dường khóa tu một ngày ở đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

15.000.000

14/01/2024

Cúng dường khóa tu một ngày cho bệnh nhân Ung Bướu và người khiếm thị

8.000.000

15/01/2024

Cúng dường tạc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm  ở chùa Đăng Pháp, thầy Tâm Quang

100.000.000

15/01/2024

Cúng dường tiền mua vé máy bay đi làm lễ khởi công tạc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm  ở Đà Nẵng

8.000.000

29/01/2024

I BUNG cúng dường khóa tu một ngày ở đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

15.000.000

01/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Bé

200.000

01/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Văn Hùng

200.000

01/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Phương

300.000

01/01/2024

Hỗ trợ Trần Minh Hoàng

100.000

01/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Kim Ngân

300.000

04/01/2024

Hỗ trợ Trần Thị Bích Tiền

150.000

04/01/2024

Hỗ trợ Vũ Đăng Phúc

700.000

04/01/2024

Hỗ trợ Trường đại học mở cho trẻ em ở Hiệp Phước, Cần Đước, Long An

1.000.000

04/01/2024

Hỗ trợ Võ Thị Thanh Vân

150.000

04/01/2024

Hỗ trợ Trương Thanh Sơn

170.000

05/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Kim Đính

200.000

05/01/2024

Hỗ trợ Lê Thị Thu Hà

150.000

06/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Quốc Sơn

100.000

07/01/2024

Hỗ trợ Trần Văn Hùng

100.000

07/01/2024

Hỗ trợ Cao Thị Ngọc Hoa

100.000

08/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Quốc Tuấn

100.000

08/01/2024

Hỗ trợ Phạm Thị Kim Dung

100.000

09/01/2024

Hỗ trợ 5 người ở Nghệ An

500.000

11/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Kim Phụng

400.000

12/01/2024

Hỗ trợ Lê Thị Thanh

200.000

12/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Ngọc Linh

200.000

12/01/2024

Hỗ trợ Nguyễn Thị Mười Hai

200.000

14/01/2024

Cô Luyến cúng dường đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

5.000.000

14/01/2024

Hỗ trợ chi nhánh ĐĐ. Thích Tâm Thủ ở Tây Ninh

6.500.000

30/01/2024

Từ thiện 100 phần quà ở chùa Tâm Pháp- ĐĐ. Thích Tâm Duyệt Ấp 5, Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước

35.000.000

30/01/2024

Hỗ trợ chùa Pháp Hòa, Ấp Xạc Lây, Tân Quan, Hớn Quảng, Bình Phước, thầy Tâm Thọ 500 kg gạo ST 25và 150 cái áo tặng người nghèo

18.500.000

30/01/2024

Hỗ trợ 500 kg gạo và 60 cái áo, 60 phong bì tịnh tài ở chùa Tây Pháp, ĐĐ. Thích Tâm Vượng- Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh

17.900.000

31/01/2024

Tặng 100 phần quà ở UBND xã Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh

35.000.000

31/01/2024

Tặng 110 phần quà ở Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ

38.500.000

31/01/2024

Tặng quà ở UBND Xã Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh

30.500.000

31/01/2024

Cúng dường làm đường ở khu vực 4, khu vực 5, Cái Khế, Cần Thơ

50.000.000

 

Tổng

392.740.000

C - TỔNG KẾT

*. THU:  392.761.000đ

- Tồn tháng 12/2023: 31.000Đ

 - Ban Từ thiện thu: 194.018.000Đ

- Tk thầy Huệ:  198.712.000Đ

*. CHI: 392.740.000Đ

*. TỒN tháng 01/2024: 21.000Đ

Tin tức liên quan