Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 12/2023

Cập nhật: 02/01/2024
 

Báo cáo từ thiện tháng 12/2023

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 12/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/12/2023

Thụy Cúc ở Cần Thơ

300.000

05/12/2023

Ngọc Đắc ở Cần Thơ

200.000

05/12/2023

Hương Ken ở Cần Thơ

200.000

08/12/2023

Một Phật tử

310.000

 

Thầy Tâm Huệ và Phật tử

3.270.000

 

Tổng

4.280.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T12

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/12/2023

Lâm Thị Nhi

1.000.000

01/12/2023

Lương Thị Xuân Đào

1.000.000

01/12/2023

Liên Thúy

200.000

02/12/2023

Một Phật tử

200.000

02/12/2023

Dương Thị Bích Ngọc

50.000

03/12/2023

Tuệ Hân

20.000

05/12/2023

Nguyễn Văn Quang

3.500.000

13/12/2023

Tuệ Hân

20.000

13/12/2023

Kha Tú Trân

2.000.000

15/12/2023

IBFT TKA

20.000

15/12/2023

Cúng dường bệnh nhân Ung Bướu và khiếm thị

5.000.000

 

Tổng

13.010.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

04/12/2023

Hỗ trợ Phạm Ngọc Hoài Việt ở TP. HCM

200.000

04/12/2023

Hỗ trợ Đồng Đức Hùng ở Tân Bình

100.000

04/12/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Kim Dung ở Q12

100.000

08/12/2023

Hỗ trợ Đinh Ngọc Vũ ở Hóc Môn

250.000

08/12/2023

Hỗ trợ Cô Hoa ở Đồng Nai

200.000

11/12/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Huệ ở Sóc Trăng

120.000

13/12/2023

Hỗ trợ Lê Thị Mỹ Dung ở Q12

100.000

14/12/2023

Hỗ trợ Trần Văn Bình ở An Giang

200.000

14/12/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám ở Hóc Môn

700.000

18/12/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Nguyệt ở Bình Dương

200.000

18/12/2023

Hỗ trợ Vũ Văn Hưng ởThanh Hóa

100.000

18/12/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Sành ở An Giang

100.000

18/12/2023

Hỗ trợ Hồ Phụng Thắng ở Phú Yên

100.000

19/12/2023

Hỗ trợ Trần Thị Hương ở Hóc Môn

200.000

19/12/2023

Hỗ trợ Bùi Văn Phong ở Quảng Trị

200.000

20/12/2023

Hỗ trợ Lê Minh Thanh ở Long An

200.000

20/12/2023

Hỗ trợ Lương Thúy Phượng ở Bình Dương

200.000

20/12/2023

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu và người khiếm thị

14.000.000

 

Tổng

17.270.000

C - TỔNG KẾT

*. THU:  17.301.000Đ

- Tồn tháng 11/2023: 11.000Đ

 - Ban Từ thiện thu: 4.280.000Đ

- Tk thầy Huệ: 13.010 .000Đ

*. CHI: 17.270.000Đ

*. TỒN tháng 12/2023: 31.000Đ

Tin tức liên quan