Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 12/2019

Cập nhật: 29/01/2020
 

Báo cáo từ thiện tháng 12/2019

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 12/2019

 A - THU

    VĂN PHÒNG NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/12/2019

Nguyễn Quế

TP HCM

1.000.000

01/12/2019

Lê Thị Thu Trang

Bình Dương

2.000.000

01/12/2019

Liên Quế

TP HCM

500.000

01/12/2019

Tịnh Huệ

Củ Chi - TP HCM

500.000

01/12/2019

Diệu Thuật

TP HCM

100.000

01/12/2019

Nguyễn Nhựt Phong

Củ Chi - TP HCM

200.000

01/12/2019

Bùi Thị Hương

TP HCM

500.000

01/12/2019

Phật tử

Gò Vấp - TP HCM

200.000

01/12/2019

Dương Thị Vi

Bình Dương

200.000

01/12/2019

Nguyễn Hoàng Quân

TP HCM

300.000

01/12/2019

Hoà Ngọc

TP HCM

300.000

03/12/2019

Phật tử

Tân Bình - TP HCM

500.000

04/12/2019

Đinh Tá

Bình Định

1.000.000

04/12/2019

Liên Thu

TP HCM

300.000

05/12/2019

Trần Thị Vân Anh

TP HCM

200.000

05/12/2019

Nguyễn Thị Chi

TP HCM

500.000

06/12/2019

Phật tử

TP HCM

100.000

07/12/2019

Diệu Phương

Hà Nội

100.000

07/12/2019

Chung Thành Quốc

Củ Chi - TP HCM

1.000.000

08/12/2019

Hoàng Thị Phụng

TP HCM

2.000.000

09/12/2019

Đặng Thị Lan

Nước ngoài

1.000.000

10/12/2019

Nguyễn Thị Ảnh

TP HCM

4.000.000

10/12/2019

Vũ Văn Hưng

TP HCM

500.000

11/12/2019

Ngô Thị Bích Khoa

TP HCM

1.000.000

12/12/2019

Nguyễn Minh Đức

Nước ngoài

500.000

12/12/2019

Nguyễn Ngọc Như Anh

Nước ngoài

500.000

12/12/2019

Hoàng Thị Thực

TP HCM

500.000

20/12/2019

Diệu Lý

Long An

500.000

20/12/2019

Tịnh Phát

TP HCM

500.000

21/12/2019

Phật Tử

Nước ngoài

150 USD = 3.400.000

21/12/2019

Lê Thị Liên

TP HCM

1.000.000

21/12/2019

Trần Bảo Ân

TP HCM

500.000

24/12/2019

Lê Thị Lương

TP HCM

500.000

25/12/2019

Nguyễn Trọng Thắng

Nam Định

200.000

25/12/2019

Trần Thị Dung

TP HCM

250.000

26/12/2019

Phạm Thị Dung

TP HCM

400.000

26/12/2019

Nguyễn Ngọc Châu

TP HCM

1.000.000

26/12/2019

Nguyễn Hữu Lộc

TP HCM

500.000

27/12/2019

Trương Sâm Tuyền

TP HCM

500.000

28/12/2019

Lã Thị Bích

TP HCM

1.000.000

29/12/2019

Nguyễn Quế

TP HCM

1.000.000

29/12/2019

Nguyễn Thái Hùng

TP HCM

200.000

29/12/2019

Liên Vân

TP HCM

500.000

29/12/2019

Nguyễn Thị Thoả

TP HCM

125.000

29/12/2019

Diệu Tuỳ

TP HCM

50.000

29/12/2019

Liên Hoa

TP HCM

500.000

29/12/2019

Nguyễn Thị Hạnh

TP HCM

100.000

29/12/2019

Hoa Hồng

TP HCM

100.000

29/12/2019

Phật Tử

 

500.000

29/12/2019

Phật Tử

 

100.000

29/12/2019

Phật Tử

 

20.000

29/12/2019

Diệu Phượng

TP HCM

100.000

29/12/2019

Nguyễn Hồng Hà

TP HCM

50.000

29/12/2019

Giác Liên

TP HCM

20.000

31/12/2019

Nguyễn Thị Thu Nga

Nước ngoài

1.000.000

31/12/2019

Nguyễn Thị Tố Phương

TP HCM

500.000

CỘNG:

34.615.000

 

BAN TỪ THIỆN NHẬN

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/12/2019

Lê Hoàng Vi

1.000.000

15/12/2019

Thầy Tâm Bằng

12.000.000

15/12/2019

Cô Kiều nhà sách

5.000.000

20/12/2019

Liên Lý

300.000

30/12/2019

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

25.000.000

30/12/2019

Gia đình Bùi Văn Cư, Q.7

25.000.000

30/12/2019

Trần Văn Mùi (Tuệ Danh)

1.000.000

CỘNG:

69.300.000

 

 

CHUYỂN KHOẢN SƯ PHỤ

NGÀY

MÔ TẢ

SỐ TIỀN

01/12/2019

MBVCB286804548.GDPT TINH TAI-TU THIEN VA PHONG SANH T12/2019-Chua HP-.CT tu 0071000686939 LE XUAN LY HONG

500.000

CỘNG:

500.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/12/2019

Lâm Thị Nhi

1.000.000

06/12/2019

TCVNCN 066561

1.000.000

09/12/2019

Nguyễn Tấn Ngọc

500.000

11/12/2019

TCVNCN097301

250.000

13/12/2019

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

16/12/2019

Nguyễn Tín Ngọc

250.000

23/12/2019

Huỳnh A Mùi

500.000

27/12/2019

Đỗ Thị Thơm

500.000

27/12/2019

Nguyễn Thanh Lộc

500.000

30/12/2019

Quách Thị Tươi

25.000.000

30/12/2019

Nguyễn Hữu Tuấn

2.000.000

CỘNG:

36.500.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/12/2019

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

1.500.000

05/12/2019

Hỗ trợ cô Bé chạy thận

100.000

05/12/2019

Hỗ trợ cô Bùi Thị Bình sinh con

500.000

05/12/2019

Hỗ trợ Nguyễn Ngọc Vân về quê ở Bình Định

400.000

05/12/2019

Hỗ trợ nGuyễn Thị Hạnh về quê ở Trà Vinh

200.000

05/12/2019

Hỗ trợ Nguyễn Thị Thương ở Phú Yên

100.000

05/12/2019

Hỗ trợ Nguyễn văn Bé ở Hóc Môn

100.000

05/12/2019

Hỗ trợ Ngô Văn Tùng làm hồ ở Vĩnh Long

500.000

05/12/2019

Hỗ trợ Trịnh Trọng Nguyên ở Bình Dương

100.000

05/12/2019

Hỗ trợ gia đình Nguyễn Văn Châu ở Hóc Môn

2.500.000

05/12/2019

Hỗ trợ cô Lan dây chuyền Phật, xâu chuỗi

300.000

05/12/2019

Hỗ trợ Thầy Tâm Khiết dây chuyền Phật, xâu chuỗi

300.000

05/12/2019

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi đám hằng ngày

1.500.000

15/12/2019

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi phong sanh ở Cần Thơ

4.500.000

20/12/2019

Mua dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi tu 1 ngày ở Cần Thơ

750.000

25/12/2019

Mua băng rôn di từ thiện

100.000

25/12/2019

Mua bao đựng gạo đi từ thiện miền Bắc

3.000.000

CỘNG:

16.450.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU:  140.915.000Đ
- Tồn tháng 11/2019:  -32.513.000Đ
- Văn phòng thu:  34.615.000Đ

 - Ban Từ thiện thu:  69.300.000Đ
 - Tk Sư Phụ:  500.000Đ
 - Tk thầy Huệ:
  36.500.000Đ

II. CHI:  16.450.000Đ
III. TỒN
tháng 12/2019:  91.952.000Đ

 

 

Tin tức liên quan