Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 11/2023

Cập nhật: 02/01/2024
 

Báo cáo từ thiện tháng 11/2023

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 11/2023

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2023

Đoàn bác sĩ tình nguyện phường An Nghiệp, TP Cần Thơ hỗ trợ

51.000.000

01/11/2023

Bác sỹ Thư ở Cần Thơ hỗ trợ 500 kg gạo

7.500.000

01/11/2023

Cô Ngân công ty Trạng Nguyên

10.000.000

02/11/2023

Trịnh Thủy

400.000

02/11/2023

Cô Kiều, cô Nữ nhà sách Tân Bình

1.000.000

03/11/2023

Cô Luyến ở Q12

1.600.000

03/11/2023

Cô Liêm

1.200.000

04/11/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

1.800.000

04/11/2023

Cô Ngọc ở Củ Chi

1.600.000

04/11/2023

Cô Phương

400.000

05/11/2023

Diệu Hoa, Mỹ Lệ

2.756.000

05/11/2023

Cô Hải

400.000

05/11/2023

Cô Thanh

800.000

06/11/2023

Cô Thao

800.000

06/11/2023

Cô Mây

400.000

06/11/2023

Chú Hưng

400.000

10/11/2023

Lê Thị Lu

500.000

10/11/2023

Nhóm cô Hân

2.000.000

11/11/2023

Anh Việt

400.000

11/11/2023

Nhóm cô Hòa

1.200.000

12/11/2023

Cô Ngọc ở Bà Điểm

400.000

12/11/2023

Vũ Thanh

400.000

15/11/2023

Hà Thị Tý

800.000

15/11/2023

Trần Hữu Dật

800.000

20/11/2023

Bạn cô Kiều

400.000

22/11/2023

Cô Thông

400.000

24/11/2023

Một số Phật tử

5.064.000

26/11/2023

Thầy Tâm Huệ và Phật tử

6.664.000

26/11/2023

Người nhà cô Kiều

2.200.000

26/11/2023

Tiểu Linh Đăng

1.400.000

26/11/2023

Cô Hoa xe

800.000

26/11/2023

Cô  Lung

200.000

26/11/2023

Cô Danh

200.000

26/11/2023

Cô Diệp

200.000

26/11/2023

Cô Dung

200.000

 

Tổng

106.284.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2023

Một Phật tử

1.000.000

04/11/2023

Nhuận Minh

4.000.000

04/11/2023

069277-Một Phật tử

12.345

06/11/2023

Nguyễn Văn Quang

3.000.000

12/11/2023

Tuệ Hân

20.000

15/11/2023

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ tiền gạo

24.282.000

16/11/2023

Cô Lang ở Trà  Vinh

5.000.000

16/11/2023

Châu Trúc Thảo

2.000.000

18/11/2023

Mạnh Uyên

300.000

18/11/2023

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ tiền gạo

56.140.000

18/11/2023

Chú Minh Sang

300.000

18/11/2023

Một Phật tử

300.000

18/11/2023

Cúng dường khóa tu ung bướu

5.000.000

19/11/2023

FT23324740279971

200.000

19/11/2023

Liên Thảo

1.000.000

20/11/2023

Một Phật tử

140.000

21/11/2023

Nguyễn Lộc

100.000

21/11/2023

Nguyễn Xuân Tân

500.000

21/11/2023

Liên Oanh

1.000.000

22/11/2023

Tuệ Hân

20.000

22/11/2023

384269- Một Phật tử

200.000

22/11/2023

Gia đình cô Luyến Q12 cúng dường đạo tràng Minh Chất

10.000.000

22/11/2023

Gia đình cô Luyến Q12 từ thiện Thốt Nốt, Cần Thơ

5.000.000

23/11/2023

Triệu Mai lan

100.000

25/11/2023

Trần Long Bao

500.000

26/11/2023

Phan Thị Thảo Tươi

2.000.000

26/11/2023

Liên Trang Q12

500.000

27/11/2023

396127- Phật tử Dương

16.789

29/11/2023

518620-SCB

1.000.000

30/11/2023

Gửi thầy Huệ làm Phật sự

15.000.000

 

Tổng

138.632.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/11/2023

Hỗ trợ Trần Thị Ánh Thu ở Đồng Nai

76.000

03/11/2023

Hỗ trợ Hoàng Thị Nhài ở An Giang

200.000

03/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Bích Phượng ở Hóc Môn

200.000

03/11/2023

Hỗ trợ Trần Thị Khánh Thu ở Đồng Nai

500.000

03/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thanh Nam ở Hà Nam

100.000

07/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Thủy ở An Giang

100.000

09/11/2023

Hỗ trợ Trần Thị The ở Gò Vấp

100.000

09/11/2023

Hỗ trợ Trần Quốc Việt ở Vũng Tàu

50.000

09/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Kim Thành ở Bình Định

50.000

09/11/2023

Hỗ trợ Đoàn Huy Hoàng ở Thừa Thiên Huế

50.000

11/11/2023

Hỗ trợ Hồ Văn Điệp ở Quảng Trị

50.000

13/11/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám ở Hóc Môn

1.000.000

13/11/2023

Hỗ trợTrần Quốc Việt ở Vũng Tàu

100.000

13/11/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Nguyện ở Thừa Thiên Huế

100.000

14/11/2023

Hỗ trợ Phạm Tiến Thành ở Lâm Đồng

350.000

16/11/2023

Hỗ trợ  Nguyễn Ngọc Cẩn ở Hóc Môn

110.000

20/11/2023

Hỗ trợ Võ Ngọc Nguyệt ở Bình Dương

150.000

20/11/2023

Hỗ trợ Trương Thị Đông ở Vũng tàu

150.000

20/11/2023

Hỗ trợ Phòng và Cón ở Đồng Nai

100.000

25/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Sành ở Đồng Nai

100.000

25/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Trí ở Đà Nẵng

100.000

27/11/2023

Hỗ trợ  Nguyễn Long Thắng ở An Giang

100.000

27/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn A ở Tây Ninh

300.000

27/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Kim Thành ở Q12

50.000

27/11/2023

Hỗ trợ Trần Anh Nguyên ở Q12

50.000

28/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Đức Hạnh ở Q12

50.000

28/11/2023

Hỗ trợ Trần Văn Đức ở Q12

50.000

28/11/2023

Hỗ trợ Hồ Phụng Thắng ở Q12

50.000

28/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Thanh Trúc ở Q12

200.000

28/11/2023

Hỗ trợ Khương Thị Dung ở Hóc Môn

200.000

29/11/2023

Hỗ trợ tiền thuốc cho 300 người nghèo ở Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ

57.000.000

29/11/2023

Hỗ trợ tiền quà cho 300 người nghèo ở Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ

135.000.000

29/11/2023

Cúng dường khóa tu một ngày ở Đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

46.000.000

29/11/2023

Hỗ trợ Thích nữ Tịnh Lộc ở chùa Hưng Thiền

500.000

29/11/2023

Hỗ trợ Đoàn Thanh Tuấn ở Cà Mau

200.000

29/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Minh Thảo ở Đắk Lắk

200.000

29/11/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám ở Hóc Môn

735.000

29/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Bá Cầm ở Hóc Môn

250.000

29/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Hoàng ở Đồng Tháp

60.000

29/11/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Đoan Trang

59.000

29/11/2023

Hỗ trợ Vũ Minh Hòa ở Tây Ninh

150.000

 

Tổng

244.940.000

 

C - TỔNG KẾT

*. THU:  244.951.000Đ

- Tồn tháng 10/2023: 35.000Đ

 - Ban Từ thiện thu: 106.284.000Đ

- Tk thầy Huệ: 138.632.000Đ

*. CHI: 244.940.000Đ

*. TỒN tháng 11/2023:  11.000đ

Tin tức liên quan