Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 11/2022

Cập nhật: 13/12/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 11/2022

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 11/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2022

Đào Văn Ao

500,000

05/11/2022

Chú Trọng

500,000

10/11/2022

Gia đình ông Phan Văn Mại ở Hóc môn

2,000,000

15/11/2022

Huỳnh Quang Tuấn Kiệt cúng xây nhà tình thương ở Sơn La

10,000,000

20/11/2022

Mỹ Lệ, Diệu Hoa

2,000,000

 

Tổng

15,000,000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

01/11/2022

1000AT6140-621052 Cúng Dường Tượng Phật chùa Đại Cồ Việt

50,000,000

 

03/11/2022

Lâm Thị Nhi

1,000,000

 

07/11/2022

MB (736368)

200,000

 

07/11/2022

Nguyễn Văn Quang

3,500,000

 

08/11/2022

751993 - IBUNG

15,000,000

 

14/11/2022

MBVCB 2692888190

500,000

 

22/11/2022

645309- Cúng dường Tượng Phật chùa Hoằng Pháp

100,000,000

 

25/11/2022

Minh Uyên cúng dường Tam bảo

100,000

 

25/11/2022

Dinh Kheo Nguyễn Quy

100,000

 

28/11/2022

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu tu 1 ngày

3,100,000

 

 

Tổng

173,500,000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/11/2022

Hỗ trợ Lương Tấn Lộc 43 tuổi ở An Giang

100,000

06/11/2022

Nguyễn Thị Tâm 63 tuổi ở Cần Thơ, con chết

250,000

07/11/2022

Lý Thị Mỹ Dung, 60 tuổi ở Bình Thạnh bị ung thư

200,000

07/11/2022

Nguyễn Thị Huệ, 47 tuổi, bị đau rang, ở Hóc Môn

100,000

08/11/2022

Nguyễn Thị Bé Tám, 45 tuổi, chạy thận ở Hóc Môn

500,000

09/11/2022

Phạm Thị Tứ bị viêm phổi

300,000

09/11/2022

Nguyễn Thị Bảy bị ho ở HCM

130,000

10/11/2022

Nguyễn Văn Bé bị lao ở Hóc Môn

200,000

17/11/2022

Trần Thị Ngây, 50 tuổi ở Hóc Môn, bị hen suyễn

200,000

18/11/2022

Nguyễn Thị Bé Tám, 45 tuổi, chạy thận ở Hóc Môn

800,000

18/11/2022

Phạm Văn Tấn ở Tây Ninh, tiền xe về quê

150,000

21/11/2022

Đinh Thị phượng ở HCM bị ung thư, 58 tuổi

200,000

21/11/2022

Nguyễn Thị Sương ở HCM bị hen suyễn, 50 tuổi

200,000

21/11/2022

Nguyễn Thị Lê ở HCM bị bao tử, 50 tuổi

100,000

21/11/2022

Nguyễn Thị Sương ở Đắc Lắc, 80 tuổi, tiền về quê

200,000

24/11/2022

Đặng Thị Kim Dung ở Hóc Môn bị đau khớp, 67 tuổi

100,000

25/11/2022

Bùi Thị Đăng Thanh, 35 tuổi ở Hóc Môn bị xương khớp

100,000

25/11/2022

Nguyễn Văn Sơn, 50 tuổi ở Tây Ninh, tiền về quê

100,000

26/11/2022

Nguyễn Thị Thuận ở Bình Thạnh, tiền đi bán vé số

200,000

27/11/2022

Cô Thủy ở Bình Thạnh

100,000

27/11/2022

Hỗ trợ xây nhà tình thương ở Sơn La

25,000,000

28/11/2022

Cúng dường tượng Phật ở chùa Hoằng Pháp, Tân hiệp, Hóc Môn

100,000,000

28/11/2022

Mỹ Lệ, Diệu Hoa

2,000,000

28/11/2022

Cúng dường tượng Phật chùa Đại Cồ Việt

50,000,000

28/11/2022

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu tu 1 ngày

10,200,000

 

Tổng

191,430,000

C - TỔNG KẾT

*. THU:  191,685,000Đ

- Tồn tháng 10/2022: 3,185,000Đ

 - Ban Từ thiện thu:  15,000,000Đ

- Tk thầy Huệ: 173,500,000Đ

*. CHI:  191,430,000Đ

*. TỒN tháng 11/2022: 255,000Đ

Tin tức liên quan