Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 11/2021

Cập nhật: 05/12/2021
 

Báo cáo từ thiện tháng 11/2021

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 11/2021

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Cô Phương Ngọc vựa gạo

5.000.000

 

Một Phật tử

5.000.000

 

Cô Lan ở Hóc Môn

5.000.000

CỘNG:

15.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

03/11/2021

Một Phật tử

1.000.000

05/11/2021

Gia đình Mạnh Uyên

200.000

09/11/2021

Gia đình Mạnh Uyên

200.000

09/11/2021

Đỗ Hữu Hùng

500.000

10/11/2021

MBVCB 1487701033

500.000

22/11/2021

Một Phật tử gửi thầy làm Phật sự

15.000.000

26/11/2021

Một Phật tử gửi thầy làm Phật sự

30.000.000

CỘNG:

47.400.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Mua máy thở ô xy cúng dường chùa Hoằng Pháp và hỗ trợ người bị covid -19

10.000.000

 

Cúng dường thầy Tâm Thủ mua máy phát điện

5.000.000

 

Cúng dường lễ giỗ Hòa thượng Bửu Lai chùa Quang Đức, Cần Thơ

5.000.000

CỘNG:

20.000.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 62.400.000Đ
- Tồn tháng 10/2021: 
2.036.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  15.000.000Đ
- Tk thầy Huệ: 47.400.000Đ
II. CHI: 20.000.000Đ
III. TỒN tháng 11/2021:  44.436.000Đ

Tin tức liên quan