Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 11/2020

Cập nhật: 14/01/2021
 

Báo cáo từ thiện tháng 11/2020

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 11/2020

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2020

Nhóm Phật tử ở Hóc Môn

800.000

01/11/2020

Cô Kiều, cô Nữ nhà sách

16.400.000

01/11/2020

Nguyễn Thu Cúc

1.000.000

01/11/2020

Vương Khả Thanh

7.000.000

01/11/2020

Tâm Vương (Thanh Huyền)

500.000

01/11/2020

Liên Ngọc

300.000

01/11/2020

Bác sĩ Bưởi

1.200.000

01/11/2020

Cô Tịnh

100.000

01/11/2020

Cô Xinh

100.000

03/11/2020

Gia đình Mười Lựa

10.000.000

15/11/2020

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ

1.400.000.000

16/11/2020

Đào Thị Tiến

7.000.000

16/11/2020

Cô Lung

1.000.000

16/11/2020

Cô Thùy

500.000

16/11/2020

Cô Mai chùa Hoằng Pháp

100.000

16/11/2020

Gia đình Nguyễn Thị Chỉnh

3.100.000

20/11/2020

Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Đức Minh

5.000.000

20/11/2020

Lê Thị Minh

500.000

20/11/2020

Trần Thị Nghiệp

500.000

20/11/2020

Lương Thị Thuận

1.000.000

20/11/2020

Trần Thị Ngọc Hương

500.000

20/11/2020

Đoàn Thị Kim Lan

500.000

20/11/2020

Nguyễn Phước Điền

500.000

20/11/2020

Lê Thị Cẩm Hoa

500.000

20/11/2020

Đặng Thị Mỹ Diện

500.000

25/11/2020

Lê  Kim Phụng

500.000

25/11/2020

Cô Mai ở Củ Chi

500.000

25/11/2020

Phan Thị Thu Hằng

500.000

25/11/2020

Phạm Kim Phượng

500.000

28/11/2020

Lê Thị Hương, Q.12

500.000

28/11/2020

Nguyễn Thị Út

650.000

28/11/2020

Bạn cô Lan (2 người)

1.000.000

28/11/2020

Vựa gạo Ngọc

6.000.000

28/11/2020

Gia đình Thanh Tâm

1.000.000

CỘNG:

1.469.750.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/11/2020

Lâm Thị Nhi

2.200.000

13/11/2020

Cô Tuyền

1.000.000

17/11/2020

Tho Hoa

200.000

19/11/2020

TC: 507825170

500.000

19/11/2020

TC: 507826875

200.000

CỘNG:

4.100.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/11/2020

Hỗ trợ cô Ba Gái bị bệnh tim

300.000

01/11/2020

Mua 1.500 quyển tập tặng trường Hàm Ninh

10.500.000

01/11/2020

Mua 60 áo phao tặng trường Hàm Ninh

6.000.000

01/11/2020

Mua 8 thùng bánh quy tặng trường Hàm Ninh

4.000.000

01/11/2020

Mua 2 thùng kẹo tặng trường Hàm Ninh

700.000

03/11/2020

Mua 6 thùng nước suối tặng trường Hàm Ninh

480.000

03/11/2020

Hỗ trợ thầy Chánh Tấn mua thuốc đi từ thiện

3.000.000

03/11/2020

Tiền 340 phần quà xã Hàm Ninh

238.000.000

03/11/2020

 Tiền xây hồ bơi trường Tiểu học Hàm Ninh

37.500.000

03/11/2020

Tiền 10 nhà đặc biệt khó khăn ở Hàm Ninh

27.000.000

03/11/2020

Tiền 340 phần quà xã Duy Ninh

238.000.000

03/11/2020

Tiền 10 nhà đặc biệt khó khăn xã Duy Ninh

38.300.000

03/11/2020

Mua 3 thùng kẹo  tặng trường tiểu học  Xuân Ninh

1.050.000

03/11/2020

Mua 7 thùng bánh quy tặng trường tiểu học  Xuân Ninh

3.500.000

03/11/2020

Mua loa, âm ly tặng trường tiểu học  Xuân Ninh

17.500.000

03/11/2020

Mua 6 thùng nước uống tặng trường tiểu học  Xuân Ninh

480.000

03/11/2020

Mua 1.500 quyể tập tặng trường  Xuân Ninh

10.500.000

03/11/2020

Hỗ trợ 10 nhà người mù đặc biệt khó khăn ở  Triệu Phong, Quảng Trị

27.500.000

13/11/2020

Tặng 100 phần quà chùa Kim  Long, Quảng Ngãi

70.000.000

13/11/2020

Tặng 16 căn nhà sập  ở Đức Phổ, Quảng Ngãi

160.000.000

13/11/2020

Tặng 16 thùng mỳ chay cho 16 căn nhà sập ở Đức Phổ, Quảng Ngãi

960.000

13/11/2020

Tặng 100 phần quà  cho người dân chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi

70.000.000

13/11/2020

Tặng 5 chùa tốc mái là Văn Bân, Đức Thọ, Sơn Long, Thiên Phước, Phước An

100.000.000

14/11/2020

Tặng 100 phần quà xã Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

70.000.000

14/11/2020

Tặng 15 căn nhà sập ở  Bình Minh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

150.000.000

14/11/2020

Hỗ trợ chùa An Sơn, ở Phổ Thuận, Quảng Ngãi

30.000.000

14/11/2020

Hỗ trợ chùa Văn Bân thêm

5.000.000

14/11/2020

Hỗ trợ chùa Đức Thọ thêm

2.000.000

14/11/2020

Hỗ trợ cây bị đổ

1.000.000

14/11/2020

Hỗ trợ thêm chùa Phước An, Quảng Ngãi

3.000.000

15/11/2020

Hỗ trợ cô Nguyễn Thị Gái, ở Quảng Ngãi bị  ung thư tử cung

13.100.000

15/11/2020

Mua  500 dây chuyền Phật, 500 xâu chuỗi đi từ thiện Quảng Ngãi

7.500.000

15/11/2020

Hỗ trợ thầy Tâm Khuyến 70 áo phao đi từ thiện Quảng Bình

7.000.000

15/11/2020

Hỗ trợ  Trần Thị Bé Tám chạy thận

500.000

15/11/2020

Mua 50 tượng Phật A Di Đà  cúng dường chùa Cảnh Linh ở Ninh Bình

25.000.000

25/11/2020

Mua 4 tấn gạo đi từ thiện Nam Dương, Nam Định

40.000.000

25/11/2020

Mua 300 thùng mỳ chay đi từ thiện Nam Dương, Nam Định

18.000.000

 

25/11/2020

Mua 300 máy niệm Phật đi từ thiện Nam Dương, Nam Định

16.500.000

 

25/11/2020

Mua 600 dây chuyền Phật, 600 xâu chuỗi đi từ thiện Nam Dương, Nam Định

9.000.000

 

25/11/2020

Mua 300 bộ quần áo đi từ thiện Nam Dương, Nam Định

15.000.000

 

25/11/2020

Mua 2 cái xe lăn đi  từ thiện Nam Dương, Nam Định

4.000.000

CỘNG:

1.481.870.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU:  1.473.850.000Đ
- Tồn tháng 10/2020: -33.000Đ
- Ban Từ thiện thu:
1.469.750.000Đ 
- Tk thầy Huệ:  4.100.000Đ
II. CHI:  1.481.870.000Đ
III. TỒN
tháng 11/2020: -8.053.000Đ

 

Tin tức liên quan