Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 10/2023

Cập nhật: 14/11/2023
 

Báo cáo từ thiện tháng 10/2023

 

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2023

Thầy Tâm Huệ và Phật tử

12.960.000

02/10/2023

Cô Ngân Công ty Trạng Nguyên

10.000.000

03/10/2023

Cô Danh

100.000

03/10/2023

Cô Diệp

100.000

03/10/2023

Phật tử Cần Thơ

800.000

13/10/2023

Một số Phật tử cúng dường tạc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chùa Long An

50.000.000

 

Tổng

73.960.000

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2023

Diệu Hương

1.000.000

03/10/2023

Một Phật tử

1.000.000

05/10/2023

Nguyễn Văn Quang

2.500.000

05/10/2023

651469-LI XI

20.000

06/10/2023

Tuệ Hân

20.000

07/10/2023

Minh Anh

500.000

09/10/2023

Công ty Aeron

1.000.000

10/10/2023

Cô Oanh Biển gửi thầy làm Phật sự

15.000.000

14/10/2023

Gạo Phương Ngọc Cúng dường khóa tu ung bướu

9.000.000

19/10/2023

Tuệ Hân

40.000

21/10/2023

Gia đình cô Luyến  Q12

5.000.000

27/10/2023

Gửi thầy Tâm Huệ làm Phật sự

15.000.000

29/10/2023

Tuệ Hân

20.000

 

Tổng

50.100.000

B – CHI

BAN TỪ THIỆN CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

02/10/2023

Hỗ trợ Phan Thị Bé Tám, Hóc Môn chạy thận

1.000.000

02/10/2023

Hỗ trợ Lương Thúy Phương, Bình Dương bệnh tim

150.000

04/10/2023

Hỗ trợ Trần Thị Thuận, Hóc Môn bị tiểu đường

200.000

04/10/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Bích Phương, Hóc Môn đau cột sống

200.000

06/10/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Hương, Củ Chi bị bệnh lao

100.000

06/10/2023

Hỗ trợ Hồ Sỹ Thắng, Hóc Môn cụt 2 tay

100.000

08/10/2023

Hỗ trợ Nguyễn Ngọc Nguyên, Quảng Ngãi về quê

100.000

08/10/2023

Cúng dường Học Viện Phật giáo Nam tông Khmer, Hậu Giang

16.000.000

08/10/2023

Cúng dường chùa Giác Thành, Ô Môn, Hậu Giang

10.000.000

10/10/2023

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu và người khiếm thị về tu một ngày ở chùa Hoằng Pháp

9.150.000

12/10/2023

Hỗ trợ đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ tu một ngày

15.000.000

15/10/2023

Hỗ trợ Nguyễn Văn Chất, Q11. TPHCM, bệnh tuổi già

100.000

15/10/2023

Hỗ trợ Ngô Văn Hùng, Vĩnh Long, tay bị lở loét

100.000

19/10/2023

Hỗ trợ Lê Anh Tuấn, Đồng Nai, bệnh tuổi già

200.000

19/10/2023

Hỗ trợ Vũ hoàng Anh, An Giang xin tiền về quê

100.000

19/10/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Bé Tám, Hóc Môn, chạy thận

700.000

21/10/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Vinh, Bình Thuận, bệnh tuổi già

100.000

21/10/2023

Hỗ trợ Phạm Thị Nguyệt, Thừa Thiên Huế, tiền xe về quê

100.000

25/10/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Kim Hoa ở Bình Dương, tiền xe về quê

100.000

26/10/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Ánh ở Bình Thuận bị viêm phổi

100.000

27/10/2023

Cô Luyến cúng dường thầy Tâm Huệ

5.000.000

27/10/2023

Hỗ trợ Quách Văn Trương ở Tây Ninh, tiền xe về quê

100.000

27/10/2023

Hỗ trợ Hoàng Lê Tú ở Hóc Môn bán vé số

200.000

29/10/2023

Hỗ trợ Âu Hoàng Hậu ở An Giang, tiền xe về quê

50.000

29/10/2023

Hỗ trợ Nguyễn Thị Tự ở Quảng Ngãi, tiền xe về quê

100.000

29/10/2023

Cúng dường tạo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở chùa Long An, Thốt Nốt, Cần Thơ, TT Thích Thông Hạnh

50.000.000

29/10/2023

Hỗ trợ đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

15.000.000

 

Tổng

124.050.000

C - TỔNG KẾT

 

*. THU:  124.085.000Đ

- Tồn tháng 09/2023: 25.000Đ

 - Ban Từ thiện thu: 73.960.000Đ

- Tk thầy Huệ:  50.100.000Đ

*. CHI: 124.050.000Đ

*. TỒN tháng 10/2023: 35.000Đ

Tin tức liên quan