Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 10/2022

Cập nhật: 22/11/2022
 

Báo cáo từ thiện tháng 10/2022

 

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 10/2022

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2022

Nhóm cô Hoa Hương

39.000.000

01/10/2022

Con cô Hoa Hương

5.000.000

01/10/2022

Gia đình cô Y Ngân từ thiện nhà sập ở Quảng  Nam

53.000.000

02/10/2022

Cô Hoa Hương

1.000.000

02/10/2022

Thầy Tâm Huệ

2.000.000

03/10/2022

Cô nuôi ống heo

2.000.000

03/10/2022

Cô Lung

500.000

04/10/2022

Cô Thuận

300.000

04/10/2022

Cô Hạnh

500.000

05/10/2022

Mỹ Lệ

3.500.000

05/10/2022

Phật tử chùa Tân Tây, Quảng Nam

5.000.000

15/10/2022

Y Ngân hỗ trợ xây nhà tình thương ở Hậu Giang

50.000.000

 

Tổng

161.800.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ T10/2022

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2022

Hoa Hương

2.000.000

04/10/2022

Cúng dường tượng Phật

50.000.000

05/10/2022

Lâm Thị Nhi

1.000.000

05/10/2022

Huỳnh Thị Thúy chuyển tiền cúng dường trai tăng chùa HP

20.000.000

06/10/2022

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

08/10/2022

Giác Hạ Huệ

200.000

08/10/2022

Gạo Phương Ngọc từ thiện Quảng Nam

5.000.000

10/10/2022

862266 (cô Oanh Biển)

15.000.000

14/10/2022

MBVCB. 2566890805

500.000

14/10/2022

644782-FT 22287532540216

10.000.000

14/10/2022

Mạnh Uyên

200.000

18/10/2022

Trần Xuân Lập

5.000.000

19/10/2022

321505-FT22292384610304    

500.000

22/10/2022

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ

13.013.000

25/10/2022

Ngọc Ly Thiên Co

200.000

26/10/2022

Gia đình Liên Thái cúng dường trai Tăng

20.000.000

 

Tổng

147.613.000

 

 

B -  CHI

 

NGÀY

HỌ VÀ TÊN+ ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2022

Cúng dường chùa Tân Tây, thầy Tâm Mẫn ở Quảng Nam

14.500.000

01/10/2022

Tặng 70 phần quà cho những gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 4 ở Quảng Nam

107.500.000

01/10/2022

Hỗ trợ sửa lại chùa ở Quảng Nam

10.000.000

04/10/2022

Cúng dường tạc tượng Phật chùa Đại Cồ Việt thầy Tâm Thể

50.000.000

05/10/2022

Trả nhà bếp tiền nấu ăn cúng dường trai tăng gia đình Huỳnh Thị Thúy

20.000.000

05/10/2022

Hỗ trợ bệnh nhân Ung Bướu tu 1 ngày ở chùa Hoằng Pháp

4.000.000

05/10/2022

Tiền phát sinh thêm đi từ thiện ở Quảng Nam

800.000

26/10/2022

Trả nhà bếp tiền nấu ăn cúng dường trai tăng gia đình Liên Thái

20.000.000

28/10/2022

Hỗ trợ xây nhà tình thương ở Sơn La

30.000.000

29/10/2022

Hỗ trợ xây nhà tình thương ở chùa Sơn La

50.000.000

 

Tổng

306.800.000

 

 

C – TỔNG KẾT

I.THU:  309.985.000Đ
- Tồn tháng 09/2022: 572.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:  161.800.000Đ
- Tk thầy Huệ: 147.613.0
00Đ

II. CHI:  306.800.000Đ
III. TỒN tháng 10/2022: 3.185 .000
Đ

Tin tức liên quan