Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 10/2020

Cập nhật: 02/11/2020
 

Báo cáo từ thiện tháng 10/2020

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 10/2020

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01/10/2020

Chú Việt xe tải

10.000.000

01/10/2020

Liên Hạnh

4.000.000

05/10/2020

Chùa Hoằng Pháp hỗ trợ 5 tấn gạo

50.000.000

05/10/2020

Một Phật tử

1.000.000

05/10/2020

Nguyễn Văn Tránh

2.000.000

10/10/2020

Liên Hân

1.000.000

15/10/2020

Liên Liễu

1.000.000

20/10/2020

Liên Giang

600.000

20/10/2020

Liên Tuyết

1.000.000

25/10/2020

Vựa gạo Ngọc

65.000.000

28/10/2020

Mai Minh

500.000

CỘNG:

136.100.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

08/10/2020

Lâm Thị Nhi

1.500.000

12/10/2020

Nguyễn Văn Quang

5.000.000

16/10/2020

Đỗ Tiến Lực

1.000.000

19/10/2020

Minh Lực

300.000

20/10/2020

Liên Oanh chợ An Đông

7.000.000

23/10/2020

Vợ chồng Hùng Soàn

50.000.000

26/10/2020

Chú Hưng công ty du lịch Triều Hảo ủng hộ lũ lụt

30.000.000

27/10/2020

PTNT Quy HĐHN

300.000

CỘNG:

95.100.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

29/10/2020

Cứu trợ lũ lụt  Quảng Bình, Quảng Trị

200.300.000

CỘNG:

200.300.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU:  231.200.000Đ
- Tồn tháng 09/2020: -27.933.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:
  136.100.000Đ
- Tk thầy Huệ:  95.100.000Đ
II. CHI:  200.300.000Đ
III. TỒN tháng 10/2020: 2.967.000Đ

Tin tức liên quan