Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 09/2021

Cập nhật: 04/10/2021
 

Báo cáo từ thiện tháng 09/2021

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 09/2021

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Cô Oanh -Tân Châu Bảo

10.000.000

CỘNG:

10.000.000

 

CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

06/09/2021

Diệu Doãn

2.000.000

06/09/2021

NH Canh

500.000

06/09/2021

Hoàng Văn Mạnh

300.000

06/09/2021

Quảng Tân

1.000.000

06/09/2021

NG BINH NGOC HAWKEN NƯỚC

1.658.000

08/09/2021

IBKING ANH PHAN

9.068.000

14/09/2021

MBVCB.1361214533

500.000

21/09/2021

646151 PHU SAU DENH

1.000.000

CỘNG:

16.026.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

 

Gửi văn phòng chùa Hoằng Pháp

15.026.000

 

Cúng dường trường hạ chùa Long Quang, Cần Thơ

5.000.000

 

Cúng dường trường hạ chùa Phước Long, Cần Thơ

5.000.000

CỘNG:

25.026.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU: 26.026.000Đ
- Tồn tháng 08/2021: -1.513.000Đ
 - Ban Từ thiện thu: 10.000.000 Đ
- Tk thầy Huệ: 16.026.000 Đ
II. CHI: 25.026.000Đ
III. TỒN tháng 09/2021: 513.000Đ

Tin tức liên quan