Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo từ thiện tháng 09/2020

Cập nhật: 10/10/2020
 

Báo cáo từ thiện tháng 09/2020

 

BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 09/2020

 A - THU

BAN TỪ THIỆN NHẬN

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

10/09/2020

Cô Dung hộ niệm hỗ trợ người mù Bình Dương và Gò Vấp

2.400.000

15/09/2020

Cô Hòa Q.7

1.000.000

15/09/2020

Gia đình Trương Văn Phái

3.000.000

26/09/2020

Gia đình Đỗ Trọng Nghị

30.000.000

28/09/2020

Cô Ánh Q.8

300.000

28/09/2020

Võ Thị Nhàn

300.000

28/09/2020

Cô Châu y tế

300.000

28/09/2020

Cô Trang

300.000

28/09/2020

Cô Nga

300.000

28/09/2020

Má Cô Hòa

300.000

28/09/2020

Nhóm Phật tử Phan Thiết đi Quảng Ngãi

3.900.000

28/09/2020

Cô Liên Lan ở Hóc Môn

16.000.000

28/09/2020

Cô Ngân cúng xây nhà vệ sinh chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang

10.000.000

28/09/2020

Nhóm Phật tử Phan Thiết cúng xây nhà vệ sinh chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang

10.000.000

28/09/2020

Nhóm Liên Hân ở Bà Điểm đi Quảng Ngãi

1.200.000

28/09/2020

Cô Thuận

300.000

28/09/2020

Gia đình chú Hùng, Xoàn cúng dương 3 chùa

3.000.000

28/09/2020

Nhóm Phật tử Phan Thiết cúng dường 3 chùa

3.000.000

28/09/2020

Cô Kiều, cô Nữ nhà sách

5.000.000

28/09/2020

Cô giáo Thương

1.500.000

28/09/2020

Một Phật tử cúng 100 cái mền từ thiện Quảng Ngãi

5.000.000

CỘNG:

97.100.000


CHUYỂN KHOẢN THẦY TÂM HUỆ

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

18/09/2020

Lâm Thị Nhi

500.000

22/09/2020

Nguyễn

50.000.000

22/09/2020

Đặng Đức Hậu

500.000

Cộng:

51.000.000

 

B – CHI

NGÀY

HỌ VÀ TÊN + ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

05/09/2020

Mua 500 kg gạo đi từ thiện người mù ở Bến Cát, Bình Dương

5.000.000

05/09/2020

Mua 80 cái máy niệm Phật đi đi từ thiện người mù ở Bến Cát, Bình Dương

4.160.000

05/09/2020

Mua 80 cái áo đi từ thiện người mù ở Bến Cát, Bình Dương

2.400.000

05/09/2020

Mua 80 dây chuyền Phật, xâu chuỗi đi từ thiện người mù ở Bến Cát, Bình Dương

160.000

05/09/2020

Tiền phong bì 80 cái đi từ thiện người mù ở Bến Cát, Bình Dương

5.600.000

05/09/2020

Tiền mua sữa 240 hộp đi từ thiện người mù ở Bến Cát, Bình Dương

1.440.000

05/09/2020

Tiền mua bánh đi từ thiện người mù ở Bến Cát, Bình Dương

800.000

10/09/2020

Mua 400 kg gạo đi từ thiện người mù Gò Vấp

4.000.000

10/09/2020

Mua 40 cái áo đi từ thiện người mù Gò Vấp

1.200.000

10/09/2020

Mua 40 cái máy niệm Phật đi từ thiện người mù Gò Vấp

2.080.000

10/09/2020

Mua 400 gói mỳ chay đi từ thiện người mù Gò Vấp

800.000

10/09/2020

Mua 40 chai dầu ăn đi từ thiện người mù Gò Vấp

480.000

10/09/2020

Mua 40 chai nước tương đi từ thiện người mù Gò Vấp

240.000

10/09/2020

Tiền 40 phong bì đi từ thiện người mù Gò Vấp

2.800.000

15/09/2020

Hỗ trợ Phan Thị Bé Tám chạy thận

500.000

20/09/2020

Hỗ trợ cô Ba Hoa bị bệnh gan

200.000

20/09/2020

Hỗ trợ  Tư Mít bị bệnh tim

200.000

22/09/2020

Mua 100 cái mền đi từ thiện chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi

5.000.000

24/09/2020

Mua 300 bánh TRung thu cúng chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi

6.000.000

24/09/2020

Mua 300 bánh Trung thu cúng chùa Hồng Pháp thầy Tâm Viên

6.000.000

24/09/2020

Mua 300 bánh Trung thu tặng thôn Bùi Hui, Ba Trang, Quảng Ngãi

6.000.000

24/09/2020

Mua 300 bánh Trung thu cúng chùa An Sơn, Quảng Ngãi

6.000.000

24/09/2020

Mua 300 bánh Trung thu cúng chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang

6.000.000

28/09/2020

Cúng dường Tam bảo chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang (tịnh tài, tịnh vật)

7.000.000

28/09/2020

Cúng dường Tam bảo chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi (tịnh tài, tịnh vật)

7.000.000

28/09/2020

Cúng dường Tam bảo chùa An Sơn, Quảng Ngãi (tịnh tài, tịnh vật)

7.000.000

28/09/2020

Hỗ trợ Nguyễn Thị Nhung tiền về Cà Mau

200.000

28/09/2020

Cúng dường xây nhà vệ sinh chùa Vĩnh Pháp, Nha Trang

20.000.000

28/09/2020

Cúng dường 1 tấn xi măng xây nhà tăng chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi

16.000.000

28/09/2020

Hỗ trợ 50 xuất học bổng cho các em học sinh nghèo ở Hóc Môn

50.000.000

CỘNG:

174.260.000

 

C – TỔNG KẾT

I. THU:  148.100.000Đ
- Tồn tháng 08/2020: - 1.773.000Đ
 - Ban Từ thiện thu:
  97.100.000Đ
- Tk thầy Huệ:  51.000.000Đ
II. CHI:  174.260.000Đ
III. TỒN tháng 09/2020: -27.933.000

Tin tức liên quan